Celkové dodávky společnosti JA Solar do Japonska překročily výkon 3 GW

Peking 15. srpna 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Společnost JA Solar Holdings Co., Ltd., přední světový výrobce vysoce výkonných solárních produktů, oznámila, že kumulativní dodávky do Japonska dosáhly výkonu 3,3 GW. Společnost JA Solar, uznávaná jako nejspolehlivější solární značka, má solidní pozici s významným podílem na solárním trhu v Japonsku již řadu let. Společnost byla v první polovině roku 2018 největším dodavatelem modulů do Japonska.

Již v roce 2012 položila společnost JA Solar základy expanze na japonský trh založením dceřiné společnosti v Tokiu. Kvalitní produkty společnosti a vynikající poprodejní služby umožňují společnosti JA Solar rozvíjet strategické vztahy a oznámit záměr spolupracovat s řadou významných místních zákazníků, včetně společností Marubeni Corporation, Hitachi, Ltd., JGC Corporation, Tokyo Denki Koji Kabushiki Kaisha, Nippon COMSYS Corporation, Mitsui & Ltd atd. Společnost JA Solar má v Japonsku více než 200 strategických partnerů. Její výrobky se prodávají ve všech 47 správních obvodech v Japonsku a jsou široce používány v obytných, komerčních a průmyslových střešních fotovoltaických systémech i ve velkých pozemních elektrárnách. Kumulativní výkon 3,3 GW výrobků společnosti JA Solar představuje kapacitu výroby elektrické energie přibližně 4,3 miliardy kWh, což může snížit emise oxidu uhličitého o 3,5 milionu tun.

Japonsko se nachází v pobřežních oblastech s různými přírodními podmínkami, které pro solární moduly vyžadují vysoký standard, včetně slaně-alkalické tolerance, odolnosti vůči vlhkému teplu a extrémnímu chladu. Fotovoltaické moduly JA Solar jsou velmi odolné vůči korozi a potenciální degradaci PID a jsou schopny pracovat s vysokou spolehlivostí v extrémních přírodních podmínkách. Kromě toho vysoce kvalitní solární moduly společnosti JA Solar nabízejí silnou záruku pro zajištění stability systému elektrárny a optimalizaci výroby energie. Jako držitel patentu systému PERC poskytuje společnost JA Solar vysoce výkonné oboustranné články PERC s dvojitým sklem a poločlánkové moduly PERC, které dále uspokojují rostoucí poptávku japonských zákazníků po vyšších přínosech energetických systémů. A tyto moduly jsou na trhu přijímány dobře.

Pan Jin Baofang, prezident a generální ředitel společnosti JA Solar, řekl: „Stále se zaměřujeme na technologické inovace a vývoj sériově vyráběných solárních produktů s vysokou účinností. Jsme přesvědčeni, že budeme i nadále poskytovat našim globálním partnerům vysoce kvalitní produkty a služby a dále budeme podporovat rozvoj fotovoltaického průmyslu."

KONTAKT:

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 x1698

bj.sunxr@jasolar.com

Klíčová slova Čína-Japonsko-energie-JA Solar Holdings

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.