Společnost Belmond oznámila kontrolu svých strategických alternativ za účelem zvýšení hodnoty firmy pro akcionáře

Hamilton (Bermudy) 10. srpna 2018 (PROTEXT/BusinessWire)

Společnost Belmond Ltd. (index NYSE: BEL), která vlastní, spoluvlastní a řídí 46 luxusních hotelů, restaurací, výletních vlaků a lodí ve 24 zemích, dnes oznámila, že její správní rada zahájila proces rozsáhlé kontroly svých strategických alternativ s cílem zvýšit hodnotu firmy pro akcionáře.

Mezi ikonické nemovitosti, které firma Belmond vlastní, patří například Belmond Hotel Cipriani v Benátkách, Belmond Hotel Splendido v Portofinu, Belmond Copacabana Palace v Rio de Janeiru, Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons v Oxfordu, Belmond Grand Hotel Europe v St. Petersburgu, Belmond El Encanto v Santa Barbaře a restaurace ‘21’ Club v New Yorku, ke které se pojí řada příběhů.

“Představenstvo společnosti se snaží najít cestu, která je v nejlepším zájmu všech akcionářů firmy Belmond. Proto nyní provádíme rozsáhlou kontrolu a přehodnocení všech strategických, provozních i finančních alternativ naší společnosti, včetně možného prodeje,” řekl Roland Hernandez, předseda představenstva firmy. “Podařilo se nám pokročit v plnění našich dlouhodobých strategických cílů, včetně růstu tržeb, zvýšení povědomí o značce a rozšíření globální působnosti naší společnosti. Domníváme se, že nyní nastala ta správná chvíle, abychom provedli kontrolu našich strategických cílů a záměrů s cílem zvýšit hodnotu firmy pro akcionáře, vzhledem k opravdu výjimečné a jediné sbírce ikonických objektů, které vlastníme a silným základům, které jsme vybudovali na našich trzích po celém světě.”

Nemůžeme poskytnout žádné konkrétní informace o výsledcích této kontroly ani o délce jejího trvání. Firma nezamýšlí tuto kontrolu nadále veřejně jakkoli komentovat dokud nebude ukončena nebo dokud firma nebude mít za to, že sdělení dalších informací je nutné nebo prospěšné.

Představenstvo společnosti jmenovalo firmy Goldman Sachs & Co. LLC a J.P. Morgan Securities LLC finančními poradci pro účely této kontroly a na právní pomoc si najalo firmu Weil, Gotshal & Manges LLP.

O společnosti Belmond Ltd.

Belmond (belmond.com) je globální sbírka výjimečných hotelů a luxusních cestovatelských dobrodružství v těch nejlepších a nejinspirativnějších místech světa. Firma vznikla před více než 40 lety na základě akvizice hotelu Belmond Hotel Cipriani v Benátkách a její jedinečné a pozoruhodné portfolio nyní zahrnuje 46 hotelů, výletní vlaky a plavby na mnoha nejoblíbenějších místech na celém světě. Navíc v roce 2018 dojde k plánovanému otevření dalšího objektu v Londýně.

Firma vlastní objekty nejen ve městech, kde často tvoří hlavní dominanty, ale také v těch nejklidnějších letoviscích. Mezi její nemovitosti patří například Belmond Grand Hotel Europe, St. Petersburg; Belmond Copacabana Palace, Rio de Janeiro; Belmond Maroma Resort & Spa, Mayská Riviéra a Belmond El Encanto, Santa Barbara.

Firma Belmond také provozuje safari, sedm luxusních turistických vláčků, včetně vlaku Venice Simplon-Orient-Express v Benátkách, a dvě výletní plavby.

Společnost Belmond dále vlastní ‘21’ Club, jednu z nejznámějších restaurací v New Yorku. Další informace o společnosti Belmond najdete na webových stránkách investor.belmond.com.

Upozornění na výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Za výhledová prohlášení se považují i prohlášení společnosti týkající se kontroly jejích strategických možností a alternativ, která nejsou historickými fakty a proto podléhají rizikům a nejistotám. Tato prohlášení jsou založena na aktuálních předpokladech a očekáváních firmy ohledně budoucího vývoje a nepředstavují záruku, že se podaří dosáhnout uváděných výkonů. Tato výhledová prohlášení rovněž podléhají řadě nejistot a rizik, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky firmy budou podstatně lišit od předpokladů uváděných ve výhledových prohlášeních.

Mezi faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky, výkony a úspěchy společnosti budou lišit od údajů výslovně uvedených nebo předpokládaných ve výhledových prohlášeních, mimo jiné, patří informace uvedené v tiskových zprávách či ústních prezentacích, naše schopnost realizovat a splnit naší tříbodovou růstovou strategii, případné budoucí teroristické činy a reakce policie a armády na tyto skutky a jejich vliv na cestování a trávení volného času, změna poptávky zákazníků a kroky konkurence, neschopnost dosáhnout očekávaného zaplnění hotelů a rezervací, neschopnost dokončit plánované prodeje nemovitostí za sjednané ceny, neschopnost vyrovnat se s nárůstem cen vstupů či neschopnost snížit náklady, růst cen pohonných hmot, který negativně ovlivňuje cestování zákazníků a provozní náklady firmy, kolísání úrokových sazeb a směnných kurzů, nejistoty vyplývající z projednávání či uzavírání budoucích akvizic, nájmů, prodejů, správcovských smluv se třetími stranami, dohod o refinancování dluhů, kapitálových výdajů a akvizicí, neschopnost snížit zadlužení společnosti tak jak je plánováno nebo získat souhlas banky s novými dohodami nebo dodatky, neschopnost získat dostatečné kapitálové zdroje a dostupné finanční podmínky, možné ztráty nebo změny v platných stavebních povoleních a zpoždění v plánované výstavbě v rámci dalšího růstu či přestaveb, zpoždění při opětovném otevírání zavřených objektů v důsledku rekonstrukce či renovace a možné zvýšení nákladů, změny v segmentu soukromého a firemního cestování, sezónní charakter poptávky, špatné počastí a povětrnostní podmínky, soudní spory týkající se vlastnictví některých značek společnosti, závislost společnosti na technologických systémech a vývoji nových technologických systémů, změna globálních či regionálních hospodářských podmínek, oslabení finančních trhů, které může negativně ovlivnit poptávku, zákony, státní dozor či politický vývoj (včetně vývoje politické situace na Ukrajině, v Brazílii, Peru, Barmě a ve Velké Británii v souvislosti s jejím odchodem z Evropské Unie a ve Spojených státech amerických v důsledku změn imigrační a obchodní politiky a dopadů zákona o daňových úsporách a práci (Tax Cuts and Jobs Act of 2017) a dopady těchto změn na místní a světové hospodářství, směnné kurzy měn či stávající či budoucí poptávku), hrozba přenosu epidemií, infekčních chorob či virů, včetně, mimo jiné, Zika viru, který může ovlivnit poptávku v Latinské Americe, včetně Karibiku a dalších zemí a problémy týkající se struktury a řízení společnosti. Další informace o těchto a jiných faktorech, které mohou způsobit, že se aktuální očekávání a předpoklady vedení firmy nenaplní, najdete v pravidelných zprávách, které naše společnost podává Komisi pro cenné papíry Spojených států amerických (SEC). Pokud to není vyžadováno zákonem, firma není povinna jakkoli aktualizovat či měnit žádná výhledová prohlášení či poskytovat nové informace, a to ani ve světle nových budoucích událostí či jinak.

Přečtěte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com:

https://www.businesswire.com/news/home/20180808005734/en/

Kontaktní informace

Belmond Ltd.

Investoři:

Martin O’Grady, +44 203 117 1333

výkonný viceprezident, finanční ředitel

martin.ogrady@belmond.com

nebo

James Costin, +44 203 117 1325

Finanční kontrolor skupiny a ředitel pro vztahy s investory

james.costin@belmond.com

Média:

Jocelyn Betts, +44 203 117 1362

Ředitel pro komunikaci

jocelyn.betts@belmond.com

nebo

Sard Verbinnen & Co

USA a zahraničí:

George Sard / Robin Weinberg / Stephen Pettibone, +1 212 687 8080

nebo

Velká Británie a zahraničí:

Jon Aarons / Conrad Harrington, +44 20 7467 1050

Zdroj: Belmond Ltd.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Británie-hotely-finance-Belmond

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.