Dechberoucí pohledy podél trasy závodu kolem jezera Kukonor

Si-ning 2. srpna 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Tato zpráva byla vydána zpravodajstvím Xinhuanet Qinghai/Europe. Níže je uveden celý článek:

Jezero Kukonor se opět stalo středem zájmu, protože se zde bude konat každoroční "Závod okolo jezera Kukonor", přední víceetapový cyklistický závod v Asii, který se koná od 22. července do 4. srpna tohoto roku.

Za velkolepou krajinou vytvořenou člověkem a přírodou je jezero Kukonor dalším příběhem o úsilí Číny o zachování a zlepšení životního prostředí.

Jezero Kukonor, ležící na severovýchodě Tibetské náhorní plošiny, je druhým největším mořským jezerem ve vnitrozemí na světě. Je také nazýváno "klimatickým regulátorem" nebo "čističem vzduchu" v regionu díky jeho rozhodující roli při zachování místního ekosystému a předcházení desertifikaci.

Jezero Kukonor je považováno za "genový bazén" Tibetské náhorní plošiny, kde se shromažďuje a množí mnoho druhů vodních ptáků a nachází se zde jediná lokalita téměř zaniklé gazely Převalského. Proto je významným místem pro migraci ptáků a studie o životním prostředí.

Pro zachování jezera Kukonor místní samospráva vynaložila úsilí na snížení narušování klidu lidmi v okolí, uzavření ničivých turistických atrakcí a pozastavení souvisejících činností v rámci národní přírodní rezervace.

"Tato opatření účinně zlepšila kvalitu životního prostředí a zvýšenou biodiverzitu v jezeře Kukonor a okolí," řekl zástupce ředitele Správy přírodní rezervace Qinghai pan Yang Tao.

Podle slov ředitele Správy národní přírodní rezervace Qinghai pana He Yubanga se s rozšiřující se vodní plochou jezera, která v roce 2017 dosáhla 4 497 km2, a zlepšujícím se životním prostředím také zvýšil počet druhů vodních ptáků, kteří zde žijí, na téměř 2000.

Jezero Kukonor je také národní krajinná oblast. V uplynulých letech investovala Administrace pro zachování krajinné oblasti jezera Kukonor a využití zdrojů téměř 400 miliónů RMB do budování infrastruktury a obnovy mokřadů a mobilizovala účast veřejnosti v kampani na ochranu ekosystémů v jezeře Kukonor.

"Potřebujeme ochránit životní prostředí jezera Kukonor, jako by to byly naše vlastní životy, abychom co nejlépe využili tohoto vzácného přírodního dědictví," řekl Dong Jinming, ředitel Administrace pro zachování krajinné oblasti jezera Kukonor a využití zdrojů.

Poznamenal, že v uplynulých dvou letech jeho agentura zahájila několik zásahů proti ničivým environmentálním aktivitám kolem jezera Kukonor, zničila více než 100 000 m2 nelegální výstavby a odstranila více než 270 nelicencovaných reklamních tabulí. Agentura zároveň usiluje o zlepšení infrastruktury a regulace trhu s cílem vytvořit zodpovědný průmysl cestovního ruchu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/725521/Qinghai_Lake_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/725523/Qinghai_Lake_3.jpg

KONTAKT: Wei Wang, +31-70-3457558

Klíčová slova Čína-ekologie-cyklistika-firmy-Xinhuanet Europe B.V.

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Sport

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.