Společnost Risen Energy přesouvá zaměření rozvoje nového podnikání z vyspělých na rozvíjející se trhy

Ning-po (Čína) 19. července 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Společnost Risen Energy Co., Ltd. nedávno podepsala smlouvu o financování projektu fotovoltaické elektrárny o kapacitě 40 MW v Kazachstánu s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Podle této dohody bude program financování poskytovat tři půjčky: 22 milionů USD převedených na místní měnový kurz Kazachstánu, 5,8 milionů USD z fondu čistých technologií a 4,2 milionů USD ze Zeleného klimatického fondu.

Společnost Risen Energy je předním poskytovatelem FV řešení na čínském trhu, která je na čínské burze v Šen-čenu obchodována s akciemi třídy A. Firma vyvinula a dodala tisíce projektů po celém světě, přičemž mnohé z nich byly široce distribuovány v zemích a regionech, na které se zaměřila iniciativa „Jednoho pásu a jedné cesty" čínské vlády, mezi jinými v Bělorusku, Bulharsku, Kambodži, České republice, Indii, Indonésii, Kazachstánu, Makedonii, Nepálu, Rumunsku a na Ukrajině.

V dubnu letošního roku se společnost Risen Energy stala dle smlouvy o strojírenství, legislativě a výstavbě (EPC) generálním dodavatelem pro solární elektrárnu o výkonu 25 MW ve městě Nuwakot v Nepálu. Po jejím dokončení se očekává, že se stane první velkoplošnou pozemní solární elektrárnou v zemi. Kromě toho, že společnost Risen Energy bude zodpovědná za návrh, zajištění legislativy, výstavbu, uvedení do provozu a další inženýrské služby spojené s provozem elektrárny, přispěje k projektu vysoce účinnými solárními moduly o výkonu 275 W, které jsou známé svou spolehlivostí a nákladovou efektivitou. Uvedení elektrárny do provozu je naplánováno do konce letošního roku, kdy bude připojeno ke státní rozvodné síti a v průběhu dne bude dodávat čistou elektřinu do údolí Káthmándú.

Kromě toho je Austrálie, největší světový trh pro skladování energie pro domácnosti, také důležitým trhem pro urychlení úsilí o globalizaci společnosti Risen Energy. Začala výstavba solární elektrárny Yarranlea o výkonu 121 MW, která byla v květnu 2018 zcela získána firmou Risen Energy. Společnost poskytne komplexní balík služeb pro tento projekt, včetně inženýrského designu, výstavby, dodávky modulů, provozu a údržby. S vyloučením jakýchkoli nepředvídatelných zpoždění se očekává, že projekt bude dokončen na konci března roku 2019. V té době bude energie vyráběná touto elektrárnou začleněna do národního trhu s elektřinou (NEM) v Austrálii a zpřístupněna městu Toowoomba a sousední oblasti Darling Downs v jižním Queenslandu. Očekává se, že projekt ročně vygeneruje 264 GWh elektrické energie.

Vedle rozšiřovacího plánu na zámořské trhy společnost Risen Energy rovněž zahájila iniciativu, kterou interně nazývá strategií „Dvou nových", která vyžaduje pokračující zaměření na vývoj nových energetických a materiálních oblastí a vybudování podnikového portfolia včetně bateriových modulů, skladování energie a nových materiálů. V oblasti nové energie se bude soustředit na dosažení parity sítě na všech trzích, na kterých společnost působí, s dvojitými cíli dodávat energii klientům za cenu rovnou nebo dokonce nižší, než je cena elektřiny z konvenčních zdrojů, a podporovat udržitelný rozvoj sektoru nové energetiky. Co se týče technologie, společnost Risen Energy plánuje zaměření svého úsilí na zvýšení efektivity a spolehlivosti svých produktů při současném snižování nákladů a ve snaze zlepšit výkon svých bateriových modulů optimalizovat strukturu komponentů baterií, zvýšit kvalitu výrobků a eliminovat zastaralé kapacity.

KONTAKT: Tina Feng, +86-13736192549, tina@risenenergy.com

Klíčová slova Čína-energie-Risen Energy

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.