Ochrana osobních údajů podle GDPR má svoji ECDL zkoušku

Praha 18. července 2018 (PROTEXT)

Nadace ECDL Foundation zpřístupnila evropské veřejnosti svůj nejnovější modul, který se zabývá ochranou osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) známého pod zkratkou „GDPR“.

Modul je určen pro zaměstnance organizací a firem všech velikostí a pokrývá základní digitální kompetence spojené se zpracováním osobních údajů, a to jak z pohledu manipulace s daty, tak z pohledu bezpečnosti, dodržování zásad ochrany osobních údajů a práv subjektů údajů. Modul se také zabývá způsoby, jakými je ochrana osobních údajů v organizacích prováděna.

Stejně jako ostatní ECDL moduly byl modul „Ochrana osobních údajů“ vyvinut za pomoci přísných standardů kvality. Na přípravě tohoto modulu se podíleli odborníci na ochranu osobních údajů i na certifikaci digitálních kompetencí z mnoha zemí světa. Mezinárodně platná zkouška z tohoto modulu ověřuje dosažení takové úrovně znalostí a dovedností, která je potřebná pro spolehlivé plnění požadavků GDPR v oblasti práce s osobními údaji.

Damien O’Sullivan, CEO nadace ECDL Foundation, prohlásil: “Osobní údaje se stávají stále důležitější součástí byznysu, závisí na nich celá řada internetových služeb i mobilních aplikací. Jak se v nedávné minulosti několikrát potvrdilo, je naprosto nezbytné tyto údaje spolehlivě chránit.“

„Představa veřejnosti, že internetoví obchodníci, personalisté nebo úředníci státní správy jsou vybaveni dostatečnými digitálními znalostmi a dovednostmi potřebnými pro bezpečnou manipulaci s daty a zpracování osobních údajů a že tedy není co řešit, je mylná. V mnoha případech je to úplně jinak. Není od věci prověřit skutečný stav potřebných kompetencí pomocí nezávislé a mezinárodně uznávané zkoušky ECDL“, dodává Jiří Chábera, manažer ECDL Czech Republic.

Modul ECDL „Ochrana osobních údajů“ je nejnovějším modulem vyvinutým nadací ECDL Foundation. Rodina ECDL modulů, které jsou v oblasti digitálních technologií využívány pro školení i certifikaci zaměstnanců jak ve veřejné, tak v soukromé sféře na celém světě, a které jsou integrovány do celé řady vzdělávacích systémů, se tak rozšířila o dalšího užitečného člena.

O ECDL Foundation

ECDL Foundation je mezinárodní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je zvyšování digitálních znalostí a dovedností na trhu práce, v oblasti školství a obecně v celé společnosti. Naše vzdělávací a certifikační programy, poskytované prostřednictvím sítě národních partnerů ve více než 100 zemích světa, obecně známé jako ECDL (celosvětově ICDL), umožňují jednotlivcům i organizacím efektivně získat, zvyšovat nebo objektivně ověřovat (měřit) jejich znalosti a dovednosti v oblasti ICT.

Jako nezisková organizace ECDL Foundation těží z jedinečné podpory expertů z jednotlivých národních profesních společností, což jí umožňuje vytvářet standardy nezávislé na konkrétních výrobcích nebo dodavatelích. Tyto standardy definují digitální znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní využití ICT. V oblasti poskytování našich programů spolupracujeme stejně tak se školami, vzdělávacími společnostmi, místními i regionálními institucemi, národními vládami a mezinárodními organizacemi, jako s veřejným a soukromým sektorem zaměstnavatelů ze všech oblastí lidské činnosti.

Kvalita a dobré jméno ECDL (ICDL) je postaveno na více než dvacetileté zkušenosti v poskytování vzdělávacích a certifikačních programů, kterých již využilo více než 14 milionů lidí z celého světa. Programy jsou poskytovány ve více než 40 jazycích. V každém roce se uskuteční více než 2,5 milionů ECDL zkoušek. Náš úspěch tkví v naší trvalé inovaci v oblasti vývoje vzdělávacích a certifikačních programů, v našem pečlivém dodržovaní metodiky přípravy vzdělávacího obsahu a vývoje zkušebních úloh a v neposlední řadě v důsledném dodržování našich norem pro zabezpečení kvality

Kontakt:

Ing. Jiří Chábera, manažer vzdělávacího konceptu ECDL pro ČR, ČSKI

E-mail: jiri.chabera@ecdl.cz

Tel.: +420 224 904 242

www.ecdl.cz

www.facebook.com/ECDLCZ

Kancelář vzdělávacího konceptu ECDL pro ČR, ČSKI

E-mail: info@ecdl.cz

Tel.: +420 224 904 226, +420 224 904 246

Klíčová slova ČR-komunikace-počítače-vzdělání-služby

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.