Pozvánka na setkání nezávislých lékárnických spolků s novináři

Praha 11. července 2018 (PROTEXT)

Pozvánka na setkání nezávislých lékárnických spolků s novináři

pátek 13. července od 10:00 do 12:30 hod.

v seminární místnosti Obecního úřadu Průhonice

9:30 až 10:00 hod prezence akreditovaných účastníků konference

10:00 až 11:00 hod tisková konference k tématu

11:00 až 11:30 hod coffee break, neformální diskuse

11:30 až 12:30 hod praktická ukázka práce lékárníka - Lékárna U bílého lva v Průhonicích (současná praktická činnost lékárníka, administrativní zatížení lékárníka při práci, praktické fungování eReceptů, připravované zavádění protipadělkové směrnice EU a ověřování pravosti léčiv, atd...)

Přednášející a prezentace na tiskové konferenci:

A: Reforma lékárenství v České republice po vzoru západní Evropy. Předložené návrhy Ministerstvu zdravotnictví ČR

Mgr. Aleš Nedopil, předseda spolku Vaši lékárníci CZ

B: Nutnost ztransparentnění dohodovacího řízení s pojišťovnami. Nastavení jasného ekonomického modelu ve prospěch péče o pacienty. Udržitelnost tradičního lékárenství v ČR

Mgr. Marek Hampel, Grémium majitelů lékáren

C: Problémy s nedostatky plynulé distribuce léčiv do lékáren v ČR. Výzva zákonodárcům. Praktické zkušenosti lékárníků

Mgr. Petr Szönyi, Lékárna Koruna, Ostrov n. Ohří

D: Současné podmínky fungování lékárny na venkově

PharmDr. Kristýna Pilátová, mladá majitelka lékárny ve Voticích, okr. Benešov

E: Zahájení mediální kampaně Zastavte likvidaci tradičních lékáren v regionech

Mgr. Aleš Nedopil, předseda spolku Vaši lékárníci CZ

F: Diskuse a prostor pro dotazy

Na setkání s Vámi se těší členové spolku Vaši lékárníci CZ a Grémia majitelů lékáren.

Akreditujte se prosím osobně předem, nejpozději do čtvrtka 12/7/2018 do 12:00hod na kontaktu: media@msml.cz nebo telefonicky na: 721 644 958 (Lucie Zicháčková)

VÝZVA POSLANCŮM, SENÁTORŮM, STAROSTŮM A PRIMÁTORŮM ZA TRANSPARENTNÍ PODMÍNKY V LÉKÁRENSTVÍ

KVALITNÍ LÉKÁRNÍK - NEZASTUPITELNÁ SLUŽBA PACIENTOVI

ZASTAVTE LIKVIDACI TRADIČNÍCH LÉKÁREN V REGIONECH

Vážení poslanci a senátoři, Vážení starostové a primátoři,

dovolujeme si Vás oslovit,jako aktivní lékárníci regionu, ve kterém jste od svých voličů získali mandát k zastupování v Parlamentu České republiky nebo v místních samosprávách.

České lékárenství potřebuje dlouhodobě novou jasnou reformu, která zamezí systémové likvidaci klasických lékáren v malých městech a obcích, a to i v našem regionu. Tato problematika je přitom úzce spojena i s nutností zavést transparentní financování lékárenské péče, které v důsledku prospěje hlavně samotným pacientům.

Co chtějí VašiLékárníci.CZ

Stanovení stejných doplatků na léčiva v celé České republice.

Cena i úhrada léčiv hrazených ze zdravotního pojištění je určována státní autoritou (SÚKL). Dnes bohužel není, na rozdíl od okolních zemí, koncová cena ve všech lékárnách stejná. Tímto současný systém stanovení cen a úhrad vlastně nechrání koncové pacienty. Stanovení stejných koncových cen a doplatků na regulovaná léčiva je sociálně spravedlivé - zamezí současnému zvýhodňování obyvatel v aglomeracích oproti obyvatelům na venkově a osvobodí pacienty od doplatkové turistiky.

Důsledné dodržování platného zákona o léčivech zaručující dodávky léčiv pro všechny pacienty a všechny lékárny bez limitů.

Zákonem zajistit: Léčiva, jako regulovaná komodita, musí být distributorem dodána všem lékárnám bez dalších, většinou diskriminačních, podmínek.

Smysluplnou regulaci sítě lékáren dle vzoru vyspělých zemí Evropské unie, na základě demografických a geografických kritérií.

Současná absence kritérií pro vznik nových lékáren vede k nedostupnosti lékárenské péče zvláště v menších obcích na rozdíl od velkých měst, kde kumulace lékáren vede k nekalým praktikám. Je nutné zavést pravidla pro vznik nových lékáren.

Dlouhodobou transparentní koncepci financování lékárenské péče.

Zavedení odměny práce lékárníka tzv. taxou dispensatorium, která nebude vázána na cenu léčiva a bude platbou za odborné služby spojené s výdejem léčiv. Tato odměna zajistí stabilní příjem lékárny, nebude závislá na ceně léčiva a bude valorizována v závislosti na inflaci.

Jedině tyto principy a pravidla zamezí likvidaci lékáren na venkově a v menších městech!

Věříme, že Vám prospěch našeho regionu není lhostejný a zasadíte se o podporu reformy lékárenství. Česká republika je nyní na rozcestí: buď půjdeme cestou smysluplné regulace této veřejné služby po vzoru Rakouska či Švýcarska, nebo podobně jako v Norsku vznikne bez regulace trhu monopol, který nakonec povede k obrovskému zdražování léků v neprospěch pacienta a zvýšení nákladů na zdravotní péči.

www.vasilekarnici.cz

Klíčová slova ČR-léky-farmacie-parlament-Vaši Lékárníci CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.