Huawei pomáhá Albánii modernizovat elektrickou distribuční síť, zahajuje transformaci elektroenergetického průmyslu na Balkáně

Šen-čen (Čína) 5. července 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Voda a bity společně přinášejí watty

Albánie je jednou z evropských zemí, která má nejbohatší vodní zdroje. Podle údajů zveřejněných Energetickým regulačním úřadem ERE Albánie v roce 2016 vyrobila 7 136 miliard kWh elektřiny a spotřebovala 7 094 miliard kWh, avšak ztráty z elektrické sítě dosáhly 1 986 miliard kWh, což představuje 28 % celkově vyrobené kapacity. Provozovatel přenosové soustavy (OST) odpovídá za výstavbu, provoz a údržbu vnitrostátní přenosové sítě. Je také odpovědný za podporu a koordinaci propojení s elektrizačními soustavami v sousedních zemích. Odpovědnosti zahrnují:

(1) Zajištění teleprotekce a dodávání informací o řízení

(2) Propojení všech poboček pro efektivní komunikaci ohledně stavu sítě

(3) Zajištění vysoké spolehlivosti systému komunikace a řízení

(4) Poskytování velké šířky pásma pro telekomunikační a podnikové trhy v Albánii

Výroba elektřiny v Albánii dokáže splnit základní potřeby průmyslové a zemědělské výroby v zemi. Protože však zcela závisí na hydroelektrické energii, klima může výrobu elektřiny výrazně ovlivnit. Během sucha bude země nejpravděpodobněji trpět nedostatkem energie a častými výpadky elektrického proudu. Albánie chce zajistit národní energetickou bezpečnost, dosáhnout dlouhodobých, bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny a představila obrovské výzvy pro přenosové soustavy nejen v Albánii, ale také v celém balkánském regionu.

Původní síť má nízkou kapacitu (pouze 20 Mbit/s) a naléhavě potřebuje rozšířit. Navíc nové služby, jako je automatizace napájení, automatické O&M a pronájem šířky pásma vyžadují vysokou šířku pásma. Míra provozního využití SDH - standardní technologie pro přenos dat přes optická média - je také nízká. V důsledku toho nemůže poskytovat externí leasingové služby jiným podnikům. Navíc není připravena na zpracovávání velkých dat, propojení datových center nebo cloudifikaci.

Rozšíření kapacity sítě: přechod z 20 Mbit/s na 10 Gbit/s

Univerzální přenosové řešení společnosti Huawei využívá inovativní „zónové, víceúrovňové a vrstvené" koncepce a zohledňuje strukturu energetické sítě, úrovně napětí a regionální propojení. Toto řešení pomáhá vybudovat sdruženou napájecí komunikační síť pro přenos energie a transformaci, která nejlépe vyhovuje energetickým sítím. Jedna síť může provádět jak distribuci energie, tak služby pro správu provozoven a flexibilně rozšiřovat kapacitu v očekávání budoucích změn v oblasti služeb.

Inteligentní platforma optického přenosu využívaná v Univerzálním přenosovém řešení společnosti Huawei poskytuje komplexní řešení přenosu OTN/WDM pro páteřní sítě, aby zákazníci mohli implementovat víceúčelový, velkokapacitní a plně transparentní přenos.

Inteligentní platforma optického přenosu společnosti Huawei využívá inovativní technologie, které poskytují následující funkce a výhody:

• Kapacita sítě 10 Gbit/s a podpora vývoje pro kapacitu 40 G/100 G. Technologie Smart 40G poskytuje dostatečnou šířku pásma pro budoucí vývoj služeb v příštích pěti až deseti letech.

• Vysoká kapacita, rychlá údržba s nulovými ztrátami zdrojů šířky pásma. Jakékoli služby v rozmezí od 100 Mbit/s do 100 Gbit/s mohou být zavedeny a mapovány jednotným způsobem a splňovat požadavky zákazníka na přenos různých služeb přes jednu síť.

• Vysoce spolehlivá síť s nulovým přerušováním služeb. Kromě tradiční ochrany 1 + 1 tato platforma podporuje funkce Automatického přepínání optických sítí (ASON) jak v elektrických, tak optických vrstvách a nabízí spolehlivost až 99,9999 %.

• Unifikovaný systém správy sítě a přenosová platforma. Je možné vytvořit jednotný tým O&M, který snižuje kapitálové a provozní náklady zákazníků (CAPEX a OPEX).

• Řada produktů navržených s vynikajícími náhradními díly, které vydrží 15 let.

Kompletní modernizace elektrické rozvodné sítě v Albánii

• Přenosová síť OST měla délku téměř 2 500 km. Před rokem 2017 byla kapacita propojení v síti nízká, kapacita každého propojení byla nižší než 20 Mbit/s. Přenosové zařízení Huawei Dense WDM (DWDM) s vestavěnou kódovou modulací PCM pomáhá síti OST výrazně zlepšit kapacitu přenosové sítě až o 10 Gbit/s na jedno propojení a splňuje požadavky na šířku pásma pro nové služby, jako je automatizace napájení a sledovací kamerový systém.

• Síť DWDM má rozsáhlé možnosti péče o služby, které umožňují síti OST využívat všechny typy služeb ve stejné síti. Pro integraci datových informací jsou podporovány jak rozhraní nízké rychlosti z tradičních sítí, tak i nové vysokorychlostní rozhraní, což umožňuje propojení s různými pobočkami a sledovacími kamerovými systémy.

• Nová síť DWDM pomůže přenosové síti OST zlepšit obchodní hodnotu tím, že bude umožňovat poskytování pronájmu linek ostatním poskytovatelům a podnikům.

• Společnost Huawei poskytuje robustní síť a výkonný systém správy, který zajišťuje vysoký výkon a vysokou dostupnost, což umožňuje OST sledovat síť z jakéhokoli místa, které má přístup k softwaru pro správu prostřednictvím VPN. Pro OST je také položen pevný základ pro rozvoj služeb v oblasti velkých dat a propojení datových center.

• Hladký vývoj: Po počáteční fázi výstavby síť podporuje přenos kapacity 10 G na vzdálenost 40 km, která může být hladce modernizována na přenos 40 G na vzdálenost 40 km, nebo dokonce na přenos 100 G na vzdálenost 80 km a poskytuje šířku pásma 8 Tbit/s, která zcela splňuje požadavky na budoucí rozvoj inteligentních sítí v Albánii.

Idajet Projko, manažer telekomunikační sítě OST, řekl: „Především chci poděkovat společnosti Huawei za její závazek k realizaci tohoto úspěšného projektu. Podpora společnosti Huawei před a během projektu byla rozhodující pro jeho úspěšné dokončení. OST je národní provozovatel přenosové soustavy albánské elektrizační sítě a implementace projektu DWDM byla pro naši síť velmi důležitá. Pro nás je důležité, že máme moderní síť s nejlepšími technologiemi, která poskytuje velmi dobrý výkon a současně její bezpečnost a spolehlivost. Ještě jednou děkujeme společnosti Huawei a doufáme, že budeme pokračovat ve spolupráci pro budoucí úspěšné projekty."

S postupným rozvojem služeb IP (jako je například integrovaná informační platforma nebo technologie telepresence pro videokonference) a IP transformací tradičních klíčových služeb (např. dispečerského telefonu a systému SCADA) se transformace IP služeb v oblasti elektrické energie stala nevyhnutelným trendem. Věříme, že v tomto vývoji bude Albánie spolupracovat s firmou Huawei hlouběji a společně bude osvětlovat cestu transformace elektroenergetického průmyslu na Balkáně.

KONTAKT: Qiwei Li, +86-180-2533-9127, liqiwei2@huawei.com

Klíčová slova Čína-komunikace-energie-elektronika-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.