Otevřený dopis rektorce Mendelovy university od vědců a vědkyň Fóra Věda žije!

Praha 4. července 2018 (PROTEXT)

Vědci a vědkyně sdružení ve spolku Fórum Věda Žije! napsali otevřený dopis, ve kterém vyzývají rektorku Mendelovy univerzity Danuši Nerudovou, aby nechala řádně prošetřit podezření z plagiátorství bývalé studentky Taťány Malé, rozené Veličkové. Podezření se týká diplomové práce z roku 2005 s názvem „Mikroklimatické podmínky v chovu králíků“.

Nedávné informace v tisku týkající se diplomové práce Taťány Malé vrhají podezření na kvalitu školícího procesu a standardy vědecké práce na Mendelově univerzitě. Dosavadní vyjádření rektorky v této věci na nás dělají dojem, že se snaží celou věc bagatelizovat, což prestiži univerzity neprospívá. Zejména argument, týkající se nemožnosti rozpoznat opsaný text kvůli absenci specializovaného software, působí v tomto případě značně nevěrohodně, vzhledem k tomu, že původní i opsaná práce měly stejného vedoucího.

Plagiátorství, tedy vydávání cizí práce za práci vlastní, je jedním z prohřešků se kterým se akademické prostředí potýká po staletí. Jakákoli relativizace tohoto problému tak poškozuje dobrou pověst a vnímání celého vědeckého a vysokoškolského prostředí širokou veřejností.

Žádáme proto rektorku Mendelovy univerzity o důsledné prošetření celé kauzy a zveřejnění jednoznačných závěrů, která závažná podezření z porušení akademických mravů definitivně potvrdí či vyvrátí.

Plné znění otevřeného dopisu najdete zde: https://bit.ly/2IRuE9k

Kontakt:

Zástupci Fóra Věda žije!

Michael Komm, místopředseda, tel. 777 553 579,

Michaela Trtíková Vojtková, místopředsedkyně, tel. 777 068 338

Lukáš Dvořáček, předseda, tel. 777 977 959

Klíčová slova ĆR-vzdělání-školy-lidé

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.