Návrhy na volbu 2 členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Praha 22. června 2018 (PROTEXT)

VÝZVA předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Václav Klaus ve smyslu ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

vyzývá

právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě

do 31. srpna 2018

předložily výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny návrhy na volbu 2 členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Václav Klaus v. r.

předseda

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Poslanecké sněmovny

V Praze dne 21. června 2018

Případné dotazy zodpoví sekretariát výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, Sněmovní č. 4, 118 26 Praha 1, tel. 257173361, e- mail: vvvkmt@psp.cz.

Klíčová slova ČR-sněmovna-věda-Klaus-Grantová agentura

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.