Do Prahy se sjedou světoví experti na problematiku městských dat

Praha 21. června 2018 (PROTEXT)

Hlavní město Praha pořádá v pátek 22. června 2018 mezinárodní kongres Prague Data Cities Congress, jehož hlavním tématem bude problematika městských dat a jejich využití pro plánování, rozvoj nových technologií a strategické rozhodování na úrovni města. Do Prahy se sjedou experti z celého světa, kteří si budou vyměňovat zkušenosti v oblasti městských dat.

"Těší mě, že Praha bude hostit setkání s praktickými workshopy, kterých se zúčastní odborníci ze tří kontinentů na problematiku dat. Během celého dne budeme mít možnost vyměňovat si zkušenosti v oblasti sběru, používání a uchovávání městských dat. Jsem moc ráda, že budeme moct zkušenosti našeho města s městskými daty představit zahraničním expertům," řekla primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

V dopolední části kongresu vystoupí s úvodními projevy pražská primátorka Adriana Krnáčová, výkonný viceprezident společnosti Mastercard pan Hany Fam a ředitel rozvoje a chytrých řešení společnosti Cisco Munish Khetrapal. Následně se uskuteční panelová diskuze, během které si odborníci z akademické sféry, zástupci měst a byznysu vymění zkušenosti s využíváním dat o chodu města pro výzkumné účely a aplikaci výsledků výzkumu do praxe.

"Je důležité si uvědomit, že bez kvalitních dat, která budeme mít k dispozici, není možné udělat z žádného města chytré město. I proto mě těší, že Praha spustí svoji vlastní datovou platformu, do které se sbíhají všechna dostupná městská data, která můžeme následně využívat pro další plánování a rozvoj města. Jsem ráda, že projekt Datové platformy hlavního města Prahy bude účastníkům kongresu představen a budou nám moct poskytnout zpětnou vazbu," dodala pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Odpolední část Prague Data Cities Congress bude věnována workshopům zaměřeným na konkrétní témata využívání městských dat. Souběžně poběží dvě sekce workshopů, první zaměřená na téma otevřených dat, druhá na využívání dat pro řízení města.

"Moc mě těší, že zástupci měst z Finska, Velké Británie či Kolumbie se sjedou do Prahy a budeme si společně moct vyměňovat zkušenosti nejen v oblasti městských dat, ale také sdílet naše úspěchy při zavádění chytrých řešení a technologií v Praze," přiblížil generální ředitel Operátora ICT, a.s., Michal Fišer.

Pražského datového kongresu se zúčastí celkem stovka hostů z desítky zemí, mimo jiné z Ukrajiny, Jihoafrické republiky, Irska, Spojených států amerických.

Hlavní město Praha dlouhodobě sleduje globální trendy v oblasti městských dat a hledá inspiraci u světových metropolí, jako jsou Open Data portál města Londýna, práce s daty v Šanghaji či využití Open Data ve městě New York, kde se Praha nedávno zúčastnila pracovního setkání ke strategickým tématům Smart Cities (bezpečnost, doprava, datová problematika).

Praha má ambici stát se v blízké budoucnosti jedním ze světových lídrů v oblasti městských dat. Prostřednictvím jejich využití směrem k veřejnosti a vývojářskému inovativnímu prostředí tak chce přispívat k rozvoji znalostní ekonomiky v České republice.

Touto úvodní akcí chceme v Praze založit platformu pro pravidelná setkávání partnerských měst a expertů v oblasti městských dat a Open Data.

Akce se uskuteční v prostorách pražského Erbia Congress Centre.

Akreditovat se můžete na mediahub@operatorict.cz

Kontakt:

Vladimír Antonin Bláha

Operátor ICT

mediahub@operatorict.cz

O Smart Prague

Podporujeme příjemnější život v prosperujícím městě a realizujeme zavádění moderních technologií.

Nově vznikající projekty mají jasný směr a cíl a díky určení klíčových oblastí, kterým se chceme v rámci inovací věnovat, dokážeme jasně definovat hlavní tematické okruhy.

Naše strategie se může zdát odvážná, neboť zahrnuje fundamentální a strukturální změny v hlavním městě, ale jako vůdci technologického pokroku chceme do transformace zahrnout pražské subjekty, firmy i veřejnost.

Videopřenos z akce můžete sledovat na portále České noviny na adrese www.ceskenoviny.cz

Klíčová slova ČR-správa-počítače-Operátor ICT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.