Oběti komunistického režimu si připomeneme na pietním shromáždění 26.6. v 10:00

Praha 21. června 2018 (PROTEXT)

Oběti komunistického režimu si připomeneme na pietním shromáždění, které k uctění jejich památky pořádá 26.6. 2018 v 10:00 Sdružení bývalých politických vězňů SBPV na Čestném pohřebišti popravených a umučených politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje, národní kulturní památce, v areálu hřbitova Ďáblice v Praze 8.

Pietní shromáždění s dlouhou tradicí od roku 1993 se každoročně koná k uctění památky komunisty popravených a umučených politických vězňů 50. let, jejichž ostatky se nachází ve hromadných šachtách. Součástí tohoto Čestného pohřebiště jsou také hromadné hroby nemluvňat vězeňkyň z Věznice Pankrác. Podobnost komunistického a nacistického období připomíná skutečnost, že zde v šachtách vedle sebe leží oběti justičních vražd z 50. let a ostatky parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha, a rodin, které jim pomáhaly.

Je odpovědností demokratického státu, aby osudy všech politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje, jejichž ostatky leží nejenom v Ďáblicích, ale i v Motole a na dalších místech republiky, neupadly v zapomnění. Političtí vězni byli zbavováni své identity a následně tajně pohřbíváni za asistence příslušníků StB a gestapa tak, aby se s nimi ani rodiny nemohly rozloučit a nikdo neznal místo jejich posledního odpočinku. Toto bezpráví se snažíme vyhledáváním jejich jmen a každoročním pietním shromážděním alespoň částečně napravit.

Pietního shromáždění se zúčastní ústavní činitelé, představitelé státu, zastupitelských úřadů, církví, významné osobnosti české společnosti, slovenští a čeští političtí vězni a veřejnost.

Kontakt: SBPV, tel (+420) 604 735 775, info@politicti-vezni.cz, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5, www.politicti-vezni.cz

Klíčová slova ČR-historie-pietní-komunismus

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.