Exportéři kotlů do Indie musí splňovat přísná kritéria místních předpisů

Praha 20. června (PROTEXT)

Jediná mezinárodní konference v Evropě na téma indické předpisy pro výrobce kotlů se bude konat 30. - 31. 10. 2018 v Praze

Indická ekonomika patří mezi sedm největších ekonomik na světě a rychlým tempem roste. Hodnota exportu do Indie se stále zvyšuje. Jak vyplývá z informací MZV*, mezi nejvýznamnější vývozní položky z ČR přitom patří reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické, jejichž podíl na vývozu do Indie činí více než 35 procent. Podnikání v Indii však pro evropské firmy není snadné. U vybraných výrobků musí exportéři kromě administrativních překážek, bariéry cel či kulturních odlišností překonat i místní legislativní předpisy. Pokud se chce výrobce kotlů, či jejich částí uplatnit na indickém trhu, musí zajistit jejich soulad s místními požadavky pod názvem IBR.

Mezi základní požadavky IBR (Indian Boiler Regulations 1950 a Boiler Act) patří požadavky na návrh tlakových částí, materiály a jejich inspekce, výrobu a inspekci během výroby, kontroly a inspekce během montáže a registrace dokompletovaného kotle. Požadavky se uplatňují i na kvalifikaci svařovacích postupů a svářečů.

"Řada výrobců si není jistá správným pochopením místních předpisů, nemá zkušenosti a řeší tyto problémy až v okamžiku přejímek. Na vině je relativně špatná dostupnost informací a nejasnost v interpretaci požadavků," vysvětluje David Duba, inspektor TÜV NORD Czech.

Ve spolupráci s inspektory z Indie proto TÜV NORD Czech připravil mezinárodní konferenci pro všechny výrobce kotlů, částí kotlů nebo materiálů pro tlakové části, kteří chtějí exportovat do Indie či dodávat materiál pro tlakové části kotlů určených pro indický trh. Cílem je seznámit účastníky s technickými a procesními požadavky IBR a zároveň účastníkům podat informace o legislativních požadavcích v Indii na kotle, jejich části a materiály.

"Nejčastěji se nás výrobci ptají, jak se vypořádat s poměrně specifickými požadavky na základní materiál a jeho dokumentaci. Problémem bývají zejména dodávky menšího množství materiálu, kde se daří velmi obtížně zajistit splnění požadavků IBR. Výrobci si nejsou jisti, jakým způsobem jednoznačně stanovit požadavky, vybrat dodavatele a zajistit kontrolu splnění specifických požadavků," doplňuje Ing. Duba.

Konference se bude konat pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ve dnech 30. - 31. 10. 2018 v Praze. Přihlášení je možné na stránkách společnosti TÜV NORD Czech.

www.tuev-nord.cz

*zdroj: Zastupitelský úřad ČR v Dillí: Souhrnná teritoriální informace Indie z 20. 5. 2018

TÜV NORD Czech, s.r.o. je konzultační, inspekční a certifikační společnost, která se v ČR zaměřuje na technické expertízy v průmyslu a energetice, certifikace systémů, výrobků a osob, technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, certifikaci dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí. Je členem Skupiny TÜV NORD GROUP s působností ve více než 70 zemích a 10.000 zaměstnanci.

Kontakt pro média

Mgr. Ladislava Kadlčíková

E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz

www.tuev-nord.cz

Klíčová slova ČR-Indie-energie-obchod-trh-firmy-TÜV NORD Czech

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.