Kompromisní dohoda o úhradách za základní lékárenskou péči je důležitým krokem k zamezení hrozícího kolapsu malých lékáren

Praha 16. června 2018 (PROTEXT)

Po sedmi letech stagnace lékárníci podobně jako ostatní zdravotní obory dostanou za poskytování veřejných zdravotních služeb přidáno v příštím roce přibližně 5 pct úhrad navíc.

K cenové úpravě tak dochází po cenových revizích, které mají za následek až několikanásobné snížení cen léčiv a zásadní změny v distribuci léčiv, které velmi negativně ovlivnily zejména chod menších lékáren, které nebyly schopny fungovat na základě nesystémových zpětných bonusů z celkového prodeje všech léčiv. Dnešní dohoda by také měla zastropovat odměny za velkodistribuční činnost velkoobchodů, které doposud získávaly poměrně velké finanční podíly ve společné regulované marži na úkor veřejných lékáren.

"Jednání byla opravdu náročná. U lékáren je to historicky první dohoda vůbec. Je to malý, ale významný krůček ke změně financování odborné péče v lékárnách. Čekají nás další kroky regulace sítě, stejné doplatky, digitalizace papírových receptů, protipadělková směrnice," uvedl koordinátor segmentu lékárenství Mgr. Marek Hampel.

Lékárníci se i nadále chtějí ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami podílet na přípravě systémových změn, které by měly vést k celkovému zkvalitnění základní zdravotní péče, po vzoru okolních států EU.

"Lékárnická obec je stále více aktivní, protože jde opravdu o další existenci tradičních lékáren v České republice a tím i poskytování nezávislé primární zdravotní péče a kontroly nad správným užíváním léčiv v populaci. Nyní máme před sebou vyřešení včasných dodávek léků pro naše pacienty. Náročná jednání nás nyní také čekají v klíčových bodech reformy veřejného lékárenství. Tím je zejména zavedení stejných doplatků a koncových cen léčiv ve všech lékárnách a současné nastavení pravidel a výše tzv. taxy dispenzatorium, kde předpokládáme, že stát uhradí lékárníkům náklady spojené s agendami, které na lékárníky v posledních letech uvalil a které nastanou v následujícím roce. V dalším roce se jedná především o investice do praktické realizace celoevropského systému ověřování pravosti léčiv. Věřím, že budeme pokračovat ve věcném a odborném dialogu," říká Aleš Nedopil, předseda spolku Vaši Lékárníci CZ.

Spolek Vaši lékárníci CZ, z. s. má mandát celorepublikového sjezdu lékárníků k veřejné podpoře reformy českého lékárenství.

Kontakt:

Mgr. Marek Hampel

Koordinátor segmentu a skupiny poskytovatelů lékárenské péče DŘ

Mob.: 603458883

Email: hampel@lekarnauhradeb.cz

Mgr. Aleš Nedopil

Předseda spolku Vaši Lékárníci z. s.

Mob.: 608453393

Email: nedopil@ubileholva.cz

www.vasilekarnici.cz

Klíčová slova ČR-lékaři-Vaši Lékárníci CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.