Praha 2 podezřele prodává byty

Praha 13. června 2018 (PROTEXT)

Nájemníci obecních bytů Ing. Miloš Kmoníček a Ing. Zdeněk Michl, členové výboru spolku, písemně požadovali po zastupiteli MČ Praha 2 Danu Richterovi (OSB) , aby do 14 dnů odstoupil z funkce zastupitele pod pohrůžkou jeho vyloučení ze spolku Občané za spokojené bydlení (OSB), za který byl jako nezávislý kandidát zvolen zastupitelem.

K odvolání zastupitele pak skutečně došlo. Nájemníci po dobu několika měsíců aktivně znemožnili zastupiteli vykonávat funkci člena výboru spolku. Poté, co podal zastupitel žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 2 na neplatnost jeho vyloučení, výbor spolku usnesení o vyloučení revokoval. Městský soud v Praze pak ve svém usnesení uvedl: "Předtím, než bylo ve věci rozhodnuto, žalovaný sám toto rozhodnutí revokoval. K revokaci napadeného rozhodnutí ale výbor žalovaného nepřikročil proto, že by je považoval za vadné, ale výlučně z důvodu, že žalobce napadl platnost tohoto rozhodnutí v soudním řízení."

Na oba nájemníky a další osoby z vedení MČ Praha 2, včetně starostky Jany Černochové a 1. místopředsedkyně ODS Alexandry Udženije, která mu dala na jednání zastupitelstva facku, podal zastupitel Dan Richter trestní oznámení za vydírání, které od prosince 2017 řeší Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Přestože zastupitel požádal o pozastavení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 2 a Magistrátu hl. m. Prahy, která se týkají prodejů bytů obou nájemníků do doby rozhodnutí Evropského soudu pro lidská právě ve Štrasburku, nevyhovělo jeho žádosti Ministerstvo vnitra ČR, které je nadřízeným orgánem magistrátu.

Praze 2 tak nyní nic nebrání, aby jim obecní byty prodala za výhodných podmínek.

Pokud Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku uzná, že došlo k porušení listiny základních práv a svobod, otevře tak zastupiteli možnost vrátit věc k novému projednání orgánům činným v trestním řízení. Oběma nájemníkům, podobně jako starostce Janě Černochové a 1. místopředsedkyni ODS Alexandře Udženiji, pak jako členům organizované skupiny může hrozit odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Kontakt:

Ing. Dan Richter, zastupitel MČ Praha 2, dan.richter@praha2.cz

Klíčová slova ČR-správa-byty-Praha

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.