„Oslava vzduchu" společnosti JD vdechla nový život do čínského sektoru čističek vzduchu

Peking 13. června 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Zlepšení kvality vzduchu v čínských městech zaskočilo trh zaměřený na čištění vzduchu v domácnostech. Čínský gigant na poli elektronického obchodu JD svým novým přístupem předznamenává proměnu celého průmyslu, čímž si připravuje půdu pro návrat na scénu vstříc novým výzvám

Dlouhá období špatné kvality vzduchu v důsledku smogu se stala charakteristickým rysem čínských měst. Tyto podmínky se nejvíce zhoršily po roce 2013, což vedlo k prudkému rozvoji trhu s čističkami vzduchu. Jelikož však čínská vláda zintenzivnila své úsilí kontrolovat znečištění ovzduší, bylo v roce 2017 dosaženo výraznějších periodických úspěchů a kvalita životního prostředí v mnoha čínských městech se začala prokazatelně zlepšovat. Po letech rapidního růstu to znamenalo nečekanou výzvu pro trh s čističkami vzduchu. Klíčoví hráči začali proto hledat nové způsoby, jak oslabený sektor oživit.

Summit výrobců čističek vzduchu 2018 připravuje půdu pro velký návrat

JD.com, Inc., největší maloobchodní prodejce čističek vzduchu v Číně, na sebe vzal odpovědnost za vedení rozvoje trhu a vytvoření nového modelu prodeje. Dne 25. května 2018 uspořádal prodejce summit rozvoje trhu v oblasti čištění vzduchu výstižně pojmenovaný 2018 JD Air Purification Industry Development Summit, kde přivedl na jedno místo více než 40 předních hráčů na poli čističek vzduchu z celé Číny, včetně společností Philips, Blueair a Honeywell.

Ve světle současných výzev spolu účastníci fóra otevřeně diskutovali a vyměňovali si názory na to, jak nejlépe implementovat výhody společnosti JD v oblasti prodejních kanálů a velkých dat i jak využít jeho otevřené strategie pro posílení pozice napříč nejrůznějšími značkami čističek vzduchu v zemi, a to v éře bezmezného maloobchodu, jak se tomuto přístupu v Číně přezdívá (je definován jako „využití všech dostupných offline i online kanálů pro vytvoření pozitivní nepřerušované zkušenosti pro spotřebitele"), čímž v sobě kombinuje prvky, které by mohly vést ke zcela novému cyklu růstu a vývoji na poli čističek vzduchu.

Ze summitu jasně vyplynulo, že spotřebitelské trendy bezpochyby naznačují konec strategie „jednoho řešení vhodného pro všechny", jelikož spotřebitelé se začínají dělit do kategorií a skupin s vlastními očekáváními či požadavky. Prodejce JD a jeho značky vyrábějící čističky vzduchu musí začít přemýšlet mimo rámec tradičních produktových portfolií, přehodnotit své strategie, aby byli schopni naplnit různá očekávání každé skupiny spotřebitelů, a využít strategie „posílení" společnosti JD s cílem proměnit tradiční chápání „lidí, zboží a trhů". Tímto způsobem by mohli společně v oblasti čištění vzduchu vytvořit zcela novou zkušenost pro spotřebitele.

Z tohoto důvodu společnost JD spustila svoji červnovou kampaň zvanou JD June 2018 Air Feast společně s několika předními výrobci čističek vzduchu, která se stala oficiálním začátkem jejího nového úsilí využít trendu „bezmezného maloobchodu" propojujícího online a offline sféru tak, aby došlo k optimalizaci každého kontaktního bodu se spotřebitelem i k optimalizaci celkové zákaznické zkušenosti.

Vrchol kampaně JD June '18 Air Feast - otevření restaurace JD Air Restaurant

Slavnostní otevření restaurace JD Air Restaurant se konalo dne 8. června v pekingské umělecké čtvrti 751 a vzbudilo velkou pozornost napříč nejrůznějšími segmenty trhu, což svědčí o úspěšnosti kampaně. Slavnostní otevření představovalo nový způsob, jak využít konceptu bezmezného maloobchodu a integrace online i offline kanálů s cílem přinést spotřebiteli zcela nový smyslový zážitek.

Nejvíce pozornosti upoutal robot s umělou inteligencí zvaný "L'il Luo", který se po celou dobu oslav zapojoval do interakce s účastníky bez sebemenšího náznaku zaváhání. Jeho tanec a zpěv si u diváků zasloužil velký potlesk. Kromě toho vystoupil i mistr břichomluvectví, které představuje nehmotné kulturní dědictví sahající až do dynastie Sung, a svým vystoupením šel za hranice smyslového vnímání a nechal „promluvit" vzduch, čímž poukázal na důležitost čistého vzduchu a zdravého životního prostředí. Toto vystoupení představovalo klíčový okamžik s ohledem na atmosféru slavnostního zahájení. Povědomí o této kampani dále zvýšil i živý přenos ze zahájení, který vyvolal mezi diváky velký zájem o tuto restauraci.

Online a offline propojení „vzdušné restaurace" nabízí nové příležitosti pro bezmezný maloobchod

Restaurace JD Air Restaurant - která servíruje vzduch spíše než pokrmy - na sebe nejdříve upoutala pozornost v důsledku čisté zvědavosti, kdy řada návštěvníků chtěla ochutnat nabízené pokrmy. Díky velmi jednoduchému designu se restaurace vzduchu skládá z pěti speciálních prostor: baru, stravovací části, filmové a televizní části, nákupní části a kuchyně, přičemž nejvíce účastníky zaujal jedinečný design baru ve tvaru láhve a design láhve přinášející vzdušnou zkušenost.

V interaktivní části nabídla restaurace šest exkluzivních vzdušných jídel: Vzduch z výšky 300 stop nad oblaky, vzduch z panenské přírody, vzduch z „vědecko-technologické" kuchyně, vzduch nad pramicí na otevřené vodní ploše, vzduch z Arktidy - zvěstovatel milostného dobrodružství a v neposlední řadě vzduch prostoupený mořskou vodou navštívenou lososem. Hosté mohou zakusit čistý vzduch prostřednictvím sacího zařízení a tím si svůj vzdušný pokrm vychutnat podobně jako jiný lahodný pokrm a zároveň u toho sledovat video, které ještě posílí ten požitek z vybrané delikatesy, čímž završí tuto kompletní hostinu smyslů.

Podobně tomu, co lze zakusit prostřednictvím online kanálu, mohou navíc uživatelé, kteří si pokrm objednají offline, využít i speciální slevu na pokrmy během červnové kampaně. Následné otevření restaurace H5 poskytlo potenciálním zákazníkům příležitost prozkoumat kuchyň vzdušné restaurace a odhalit tajemství výroby vzdušných pokrmů, díky čemuž mohli lépe porozumět čistému vzduchu a produktům na čištění vzduchu. Tato událost byla vyvrcholením komplexní marketingové kampaně, která propojovala online i offline kanály.

Spuštění bezmezného maloobchodu přináší novou éru čističů vzduchu

Nový obchodní model je zde. Kampaň na oslavu vzduchu společnosti JD se ukázala být úspěšným pokusem čínského trhu s čističkami vzduchu, jak přehodnotit metodologii pro stimulaci tržní poptávky, a vytvořila nový rámec, který může s ohledem na stávající tržní prostředí vést k proměně produktu, marketingové podpory i strategie vedoucí k transformaci trhu. Nejenže odstraňuje hranici mezi zkušeností s produktem a spotřebou, ale rovněž integruje nový marketingový model vytvořený online i offline marketingovými kanály v nové éře, pro kterou je charakteristický ničím neohraničený trh, kanál, poptávka a zkušenost. Společnost JD se tímto úspěšně vydává na cestu do nové éry - průmyslové éry 2.0.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/703937/JD_Air_Restaurant.jpg

KONTAKT: Junnan Ma, +86-136-0123-0419, junnan.ma@bluefocus.com

Klíčová slova Čína-ovzduší-elektronika-JD

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.