První Češi s nejvyšším oceněním EU. Bez dotací.

Brusel 11. června 2018 (PROTEXT)

EU Sustainable Energy Award získali Pavel Podruh a Jakub Hořický z projektu Český ostrovní dům

EU Sustainable Energy Award získali Pavel Podruh a Jakub Hořický z projektu Český ostrovní dům

Pavel Podruh

Evropská komise již tradičně začátkem června zorganizovala Evropský týden udržitelné energetiky. Před zaplněným sálem, z rukou Miguela Arias Caneteho, evropského komisaře pro energetiku a ochranu klimatu, převzali nejvyšší cenu poprvé Češi. EU Sustainable Energy Award získali Pavel Podruh a Jakub Hořický z projektu Český ostrovní dům.

Pirjo Jantunen ze Světové energetické rady o ceně: "To co jsme letos obzvlášť hledali byl inovativní přístup, něco co by nás inspirovalo po celé Evropě a co by bylo možné replikovat v dalších zemích. Našli jsme to."

Projekt Český ostrovní dům je generátor návrhů energeticky soběstačných budov, které zdarma poskytuje veřejnosti. Projekt provozuje velkou studentskou architektonicko-technologickou soutěž, vyvinul vlastní systém řízení energetiky v budovách a dokončil prototyp bateriového úložiště pro domácnosti. Přímo na pódiu Pavel Podruh uvedl: "Jsme tým čtyř lidí a nemáme žádné evropské ani státní dotace. Jsme malá společnost, pracujeme zespodu, ale máme žraločí dravost."

Kontakt:

Pavel Podruh

e-mail: pavel@ceskyostrovnidum.cz, www.ceskyostrovnidum.cz, https://www.facebook.com/ceskyostrovnidum/

Klíčová slova EU-ČR-energie-ovzduší-ocenění-Český ostrovní dům

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.