Projekt Virtualizace Prahy má pomoci řídit město efektivněji - videopřenos

Praha 1. června 2018 (PROTEXT)

Projekt Virtualizace Prahy má pomoci řídit město efektivněji

Projekt Virtualizace Prahy má pomoci řídit město efektivněji

Pražský magistrát v pondělí 4. června slavnostně otevře laboratoř Virtualizace Prahy, která má postupně stát nástrojem pro efektivnější řízení hlavního města.

V současnosti existují různé simulační modely, které řeší například dopravu nebo šíření škodlivých látek ve městě, ale díky systému virtualizace Prahy bude možno tyto simulace vizualizovat zároveň s dalšími daty, která již dnes generují různé městské senzorické sítě. Zejména vizualizace "živých" senzorických dat bude jeden z páteřních výstupů projektu. Pomocí speciálně vyvinutého zařízení bude tak umožněno z více stanovišť s těmito daty pracovat, a to nejen v jedné místnosti, ale i mezi různými místy, která mohou být od sebe velmi vzdálená. Bude se tak dít právě díky rozšířené realitě přes optická koncová zařízení. Vývoj zařízení, které bude toto umožňovat patří mezi jednu z hlavních náplní projektu.

Aplikace bude také například zobrazovat varianty stavebních a rozvojových záměrů v kontextu okolní zástavby a vizualizovat dopady těchto záměrů na okolí z hlediska dopravy, životního prostředí, chování lidí v prostoru.

Umožní také vytvářet predikce různých situací a přípravu možných scénářů vývoje třeba u povodní, bezpečnostních akcí nebo jiných krizových okamžicích, a to na základě analýzy hodnotící děje minulé a podle souboru historických dat, které jsou k události dostupné.

"Virtualizace Prahy je nosným projektem Centra města budoucnosti, kde chceme společným úsilím budovat inteligentní světy a aplikace pro budoucnost, podporované technologickým pokrokem na úrovni obecně označované jako 4.0," řekl ředitel projektu Smart Prague Vladimír Zadina.

Slavnostní otevření laboratoře Virtualizace Prahy v rámci Centra města budoucnosti se bude konat v přízemí budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6 v pondělí 4. června od 14:30 hod. Úvodního slova a slavnostního přestřižení pásky se ujme primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová. O významu projektu promluví i ředitel CIIRC ČVUT Vladimír Mařík a generální ředitel organizace Operátor ICT Michal Fišer a zástupci Akademie věd ČR, ČVUT a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

ČTK bude z akce vysílat živý videopřenos v servisu PROTEXT VIDEO.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek, který mohou použít všichni uživatelé bez omezení:

<iframe id="ls_embed_1527839828" src="https://livestream.com/accounts/17590784/events/8230526/player?width=640&height=360&enableInfoAndActivity=false&defaultDrawer=&autoPlay=true&mute=false" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen> </iframe>

Klíčová slova ČR-správa-věda-komunikace-Praha-ČTK

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.