Strategická investice společnosti Venus Medtech do společnosti Keystone Heart prohlubuje technický pokrok v oblasti ochrany proti cerebrální embolii

CHANG-ČOU (Čína) 24. května 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Čínská společnost Venus Medtech (Hangzhou) Inc. oznámila podepsání dohody o partnerství pro strategické investice a autorizaci se společností Keystone Heart. Tato dohoda uděluje společnosti Venus Medtech právo výhradně vyvíjet, vyrábět a prodávat zařízení třetí TriGUARD 3(TM) třetí generace a další generaci zařízení na ochranu proti cerebrální embolii v Číně a na dalších významných asijských trzích. V březnu roku 2017 společnost Venus Medtech oznámila dohodu o partnerství za účelem propagace svého produktu implantace transkatetrové aortální chlopně (TAVR), nazvaného VenusA-Valve, v kombinaci s první generací zařízení TriGuardTM společnosti Keystone Heart pro ochranu proti cerebrální embolii v Číně a na dalších významných asijských trzích. Tato nová dohoda ukazuje, že společnost Venus Medtech dále prohlubuje své technické zázemí v oblasti ochrany proti cerebrální embolii a posiluje strategickou spolupráci se společností Keystone Heart.

V únoru roku 2017 sdružení výzkumu neurovědy (NeuroARC) oficiálně vydalo pokyny pro vytvoření a poskytování standardizovaných neurologických cílů pro cévní klinické studie. Tento průvodce je publikován v časopise Journal of American Cardiology a European Heart Journal a rovněž zdůrazňuje, že stále více důkazů poukazuje na „recesivní" poškození mozku u pacientů, kteří dostávají transkatetrovou náhradu aortální chlopně (TAVR) nebo postupují jiný kardiovaskulární chirurgický zákrok. Tato otázka je obzvláště důležitá v posledních 5 letech. Celkem 13 studií provedených v USA a Evropě ukazuje, že u přibližně 80 % pacientů se po náhradě TAVR vyskytne nové poranění mozku. Studie NeuroTAVR ukázala, že 94 % pacientů mělo po náhradě TAVR nové léze mozku, 22,6 % pacientů mělo po TAVR nové poškození nervů a 41 % pacientů mělo neurokognitivní poruchy do 30 dnů.

Eric Zi, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Venus Medtech, uvedl: „Venus Medtech není zaměřena výhradně na produkty transkatetrových chlopní. Záleží nám na celém postupu implantace TAVR, souvisejících komplikacích a celkové kvalitě života pacienta. Partnerství se společností Keystone Heart učiní Venus Medtech jediným poskytovatelem holistického léčení zahrnujícího „ochranu proti cerebrální embolii - balon - chlopeň" v globální oblasti TAVR. Další spolupráce potvrzuje odhodlání poskytovat celková řešení a znovu vyjadřuje důvěru ve využívání inovativních technologií."

Chris Richardson, prezident a generální ředitel společnosti Keystone Heart, LTD, uvedl: „Prohloubením partnerství s přední čínskou společností v oblasti srdečních chlopní je pacientům na tomto důležitém geografickém trhu zajištěn přístup k inovativním technologiím společnosti Keystone Heart budoucích generací pro ochranu proti cerebrální embolii."

Implantace transkatetrové aortální chlopně (TAVR) je minimálně invazivní postup, který se provádí k nápravě nemocné aortální chlopně. Vzhledem k rostoucímu výskytu chlopňových degenerativních lézí u starších pacientů se kalcifikace aortální chlopně u této skupiny pacientů stala běžným chlopňovým onemocněním srdce. Tato skupina je silně symptomatická, trpí špatným zotavením po operaci a vykazuje vysokou úmrtnost. U pacientů s vysokým / středně závažným rizikem nebo s chirurgickými kontraindikacemi může být implementace TAVR použita jako účinná léčba, se zřejmými výhodami minimálního traumatu a rychlého zotavení. TAVR může této skupině pacientů přinést naději na znovuzrození díky vyloučení rizika spojeného s tradiční chirurgií s otevřeným hrudníkem a kardiopulmonálním bypassem.

Čína je pro postup TAVR rozvíjejícím se trhem. Chlopeň VenusA-Valve, nezávisle prozkoumaná a vyvinutá společností Venus Medtech, získala registrační certifikát čínského úřadu pro léčiva CFDA v dubnu 2017. Dosáhla milníku vůbec prvního implantátu transkatetrové aortální chlopně schváleného pro komerční využití v Číně. Odborníci odhadují, že do roku 2020 bude provedeno více než 10 000 operací TAVR. A že celkový trh poroste o 30 až 50 % ročně.

O společnosti Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

Společnost Venus Medtech, založená v roce 2009, se sídlem v Chang-čou, se zavázala k technologickému rozvoji a komerčnímu využití minimálně invazivních řešení pro choroby srdečních chlopní. Venus Medtech je plně oddána výzkumu a vývoji a může se pochlubit dvěma předními světovými technologiemi: systémem transkatetrové chlopně a samoexpandující plicní chlopně. Společnost provedla řadu inovativních studií a experimentů, je průkopníkem klinického výzkumu v oblasti transkatetrové chlopně, implantace a testování čínských srdečních chlopní v Evropě a zakladatelem Institutu srdečních chlopní v Číně. Více informací naleznete na webových stránkách http://www.venusmedtech.com/.

O společnosti Keystone Heart

Keystone Heart Ltd. je společnost zaměřená na vývoj a výrobu zdravotnických přístrojů, která vyvíjí a vyrábí zařízení na ochranu proti cerebrální embolii, jejichž cílem je snížit riziko cévní mozkové příhody, neurokognitivní degenerace a demence způsobené mozkovým poškozením spojeným s kardiovaskulárními postupy. Společnost Keystone Heart se sídlem v Izraeli se zaměřuje na zlepšování péče o pacienty prostřednictvím inovačních technologií a klinického výzkumu. Více informací naleznete na webových stránkách: www.keystoneheart.com.

KONTAKT: Elizabeth, +86-10-5272-3096

Klíčová slova Čína-zdraví-věda-Venus Medtech

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.