Dobrovolníci ze společnosti Procter & Gamble se již pošesté zapojili do Give & Gain Day

Praha 21. května 2018 (PROTEXT)

Již šestým rokem pokračují dobrovolníci ze společnosti Procter & Gamble v zapojení do Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví

Již šestým rokem pokračují dobrovolníci ze společnosti Procter & Gamble v zapojení do Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví

Již šestým rokem pokračují dobrovolníci ze společnosti Procter & Gamble v zapojení do Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví. V rámci Give & Gain Day 2018, který proběhl dne 18. května, pomohlo 15 zaměstnanců ve 2 organizacích.

Během uplynulých 6 let, kdy se společnost Procter & Gamble opakovaně zapojila do Give & Gain Day, pomohlo celkem 144 dobrovolníků v 17 organizacích, kde odpracovali 1152 hodin. Díky jejich práci se podařilo zlepšit život v organizacích, které poskytují pomoc potřebným. Tento rok zaměstnanci společnosti pomohli konkrétně v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 a v Dětském domově Nové Strašecí.

Společnost Procter & Gamble touto aktivitou pokračuje ve svém závazku být zodpovědnou společností všude, kde působí. Výsledkem tohoto úsilí je posílení společenské odpovědnosti v zemi. Ve svých projektech se soustředí na zlepšení zdraví a hygieny v oblastech s omezenými možnostmi zajistit tyto životní priority a aktivně usiluje o útulný domov a spokojenější život komunit v nesnázích. "Účelem našich aktivit je podporovat rodiny v nouzi a udělat jejich životy o něco lepší. Zapojením se do iniciativy Give & Gain usilujeme o zkvalitnění prostředí, ve kterém rodiny žijí a zajištění zdravého vývoje dětí," uvedla Justyna Rymkiewicz, manažerka korporátní komunikace Procter & Gamble. Od té doby, co firma působí v České republice, nepřetržitě podporuje obyvatele Rakovníku, kde se vyrábí produkty jako je Jar, Lenor nebo Ariel. Společnost Rakona přispívá ke kvalitě života místního obyvatelstva nejen zapojením svých zaměstnanců do projektu Give & Gain, ale také tím, že se podílí na ochraně životního prostředí. Společnost P&G jde za hranice lokální podpory - s Českým červeným křížem podporuje společnost P&G děti v nouzi nebo lidi postižené přírodními katastrofami, jako jsou povodně, a to na národní úrovni.

Letošního ročníku Give & Gain Day se v České republice zúčastnilo na 700 zaměstnanců z více jak 30 společností a pomohli okolo 76 organizacím. "V rámci dobrovolnických aktivit dlouhodobě zaznamenáváme, že dochází k posunu od stále významného manuálního dobrovolnictví k expertnímu a sociálnímu dobrovolnictví. Proto byla pro letošní ročník Give & Gain Day typická sociální pomoc. Firemní dobrovolníci se letos hojně vypravili do organizací zaměřujících se na sociální a zdravotní oblast, kde je každá pomocná ruka vítána," přiblížila Lucie Vaňousková, programová koordinátorka firemního dobrovolnictví z aliance Byznys pro společnost, která organizuje Mezinárodní den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2018 v České republice již po osmé a je národním partnerem britské nadace BITC (Business in the Community), která realizuje mezinárodní den po celém světě.

Občanské úsilí společnosti Procter & Gamble přesahuje rámec podpory sociálních záležitostí. V dubnu 2018 oznámila společnost své cíle o udržitelnosti životního prostředí, které byly upraveny vzhledem k předchozím závazkům. Vizí společnosti do roku 2030 je například vyrábět 100% recyklovatelné a znovu použitelné obaly, anebo vytvářet dlouhotrvající partnerství, která umožní lidem, planetě i podnikání prosperovat a zabrání se tak neekologickému zacházení s odpady.

O společnosti Procter & Gamble

P&G se svými prověřenými, kvalitními a předními značkami slouží spotřebitelům po celém světě. Jeho portfolio zahrnuje značky Always(R), Ambi Pur(R), Ariel(R), Bounty(R), Charmin(R), Crest(R), Dawn(R), Downy(R), Fairy(R), Febreze(R), Gain(R), Gillette(R), Head & Shoulders(R), Lenor(R), Olay(R), Oral-B(R), Pampers(R), Pantene(R), SK-II(R), Tide(R), Vicks(R), a Whisper(R). P&G působí v přibližně 70 zemích světa. Pro novinky a informace o společnosti P&G a jejích značkách navštivte stránku http://www.pg.com.

Kontakt pro média

Martina Lancingerová

Neopublic Porter Novelli

Tel.: +420 775 144 301

Email: martina.lancingerova@neopublic.cz

Klíčová slova ČR-sociální-zdraví-hospodářství-chemie-firmy-Procter & Gamble-Neopublic Porter Novelli

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.