Český patent může vyřešit jednu z "egyptských morových ran"

Praha 16. května 2018 (PROTEXT)

PhDr. Václav Husák

PhDr. Václav Husák

Návrh velmi zajímavého řešení nechemické likvidace přemnožených sarančí pustinných a sarančí stěhovavých je předmětem patentové přihlášky, jejímž autorem je bývalý vědeckotechnický redaktor ČTK Václav Husák.

Jednasedmdesátiletý, stále velmi aktivní vynálezce svůj nápad vysvětluje takto:

"Za jednu z takzvaných egyptských morových ran je považováno masivní přemnožení sarančí, jehož důsledkem bývají celoplošné devastace rostlinného pokryvu včetně zemědělských plodin a na to navazující hladomory.

Jedinou cestou k omezení škod je v současnosti pouze postřik jedovatými pesticidy, které však kromě sarančí likvidují i veškerý užitečný hmyz. Navíc chemicky kontaminují obrovské oblasti krajiny. V oblastech sběrných vodotečí využívaných jako lokální zdroje pitné vody pro místní obyvatelstvo však nelze chemické postřiky použít vůbec.

Můj nápad registrovaný Úřadem průmyslového vlastnictví navrhuje využít k likvidaci dosud nelétavých forem přemnoženého hmyzu pohybujících se vždy jedním směrem vytvoření v krajině pravidelně rozmístěných lokálních leteckými postřiky rozmístěných pruhů - jakýchsi plochých „sarančolapek“.

Tyto silně lepivé pruhy o šíři přibližně třicet metrů pokryté například leteckým nástřikem škrobového gelu budou s přiměřenými odstupy nanášeny kolmo ke směru pohybujících se sarančí a dle potřeby obnovovány. Hmyz se pohybem přes tato místa zamaže ekologickým, v podstatě jedlým "lepidlem", přestane se pohybovat a posléze uhyne. Na místech krajiny s opakovanými nástřiky se budou tvořit doslova hromady mrtvých sarančat, které mohou být posléze nakládány a odváženy k průmyslovému zpracování.

Což znamená, že se z mrtvého hmyzu může stát průmyslový zdroj hmyzí bílkoviny a chitinu."

Kontakt:

Václav Husák

Třebízského 857, 289 12 Sadská

Tel.: 776 024 707

e-mail: rollpa@atlas.cz

Klíčová slova ČR-příroda-pěstování-věda-Václav Husák

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.