V Praze se v květnu budou konat poprvé Dny Vídně

Praha 16. dubna 2018 (PROTEXT)

Foto: (c) Filmspektakel

Foto: (c) Filmspektakel

Karlsplatz ve Vídni (c) Filmspektakel

Od 13. do 15. května 2018 se v české metropoli budou konat Dny Vídně v Praze. Oficiálně je zahájí vídeňský starosta Dr. Michael Häupl společně s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou, kteří akci oficiálně zaštiťují. Vídeň, která se letos již po deváté stala městem s nejlepší kvalitou života na světě, představí společně s Prahou svá městská řešení v rámci dvoudenní konference a na Staroměstském náměstí otevře tradiční vídeňský Heuriger.

V první polovině května se budou poprvé v historii konat Dny Vídně v Praze, které zaštiťují starostové obou hlavních měst a organizuje je Zahraniční kancelář města Vídně v Praze. Vedle oficiálního zahájení vídeňským starostou a pražskou primátorkou je důraz kladen obzvláště na konferenční část Dnů Vídně v Praze, kde je cílem posílit již stávající výborné vazby obou měst a diskutovat nad výzvami, před kterými obě metropole stojí.

Výzvám a problematice velkých rozvíjejících se měst se bude věnovat dvoudenní konference, která se koná od 14. do 15. května na Staroměstské radnici a je zdarma přístupná veřejnosti. Diskutovat se bude nad tématy jako plánování chytrých měst a koncepce "smart city", problematika sdílené ekonomiky v cestovním ruchu, podpora start-upů a inovací ve městech, zakládání městských holdingů, kultura ve veřejném prostoru či komunikace města s občany prostřednictvím aplikací. Zatímco se v dopoledních blocích jednotliví spíkři nejprve zaměří na zhodnocení situace ve svých městech, je cílem odpoledních workshopů navrhnout konkrétní kroky a projekty, na kterých by obě města mohla participovat.

Vedle již zmíněných témat bude Vídeň s Prahou řešit i problematiku AIDS v obou městech. Workshopu, na kterém budou participovat odborníci z obou měst, se účastní i Česká společnost AIDS pomoc.

V rámci Dnů Vídně bude k navštívení i pravý vídeňský Heuriger, tedy vinný šenk, který se bude otevírat 14. května od 18:00 hod. na Staroměstském náměstí. Vedle vídeňských vín, pocházejících přímo z městských vinic od vinařství Cobenzl, a tradičních pokrmů zazní i typická "šenkovní" hudba v podání vídeňského Attensamer Quartett. Výtěžek z prodeje vídeňských specialit bude věnován charitativní organizaci Debra, která pomáhá lidem s onemocněním motýlích křídel.

Celý program Dnů Vídně v Praze včetně informací k registraci na konferenční dny naleznete na internetových stránkách organizátora Dnů Vídně v Praze www.eurocommpr.cz.

Kontakt

Ing. Markéta Spěváčková

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1

spevackova@eurocommpr.cz

www.eurocommpr.cz

facebook.com/eurocommprpraha

twitter.com/eurocommpr_prg

Klíčová slova ČR-turistika-zajímavosti-služby-Eurocomm-PR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Média, společnost a životní styl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.