Společnost Canopy Growth Corporation oznámila akvizici největší české firmy zaměřené na konopí pro zdravotnické účely Annabis Medical

Praha / Smiths Falls (Ontario) 16. dubna 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Společnost Canopy Growth Corporation (burzovní index TSX: WEED) (dále jen „Canopy Growth“ nebo „společnost“) oznámila, že podepsala konečnou smlouvu o koupi firmy Annabis Medical s.r.o (dále jen „Annabis Medical“). Touto akvizicí rozšíří své úsilí o proniknutí na další rozvíjející se trhy s léčebným konopím. Transakce by měla být dokončena v pondělí 16. dubna 2018.

Společnost Annabis Medical je jednička v oblasti léčebného konopí v České republice a v současné době dodává a distribuuje produkty z konopí na základě české federální licence. Své produkty nabízí prostřednictvím lékárenských kanálů po celé České republice. Její zakladatel a generální ředitel Dr. Robin Kazík zůstane v čele společnosti a povede českou pobočku, jako součást větší skupiny Canopy Growth.

„Tato akvizice je dalším příkladem našeho úsilí rozšířit zastoupení společnosti Canopy v Evropě a ještě více posílit její vedoucí pozici,“ řekl Mark Zekulin, prezident společnosti Canopy Growth. „Těšíme se na zajištění dodávek pro české zákazníky s našimi vysoce kvalitními geneticky modifikovanými produkty z léčebného konopí a poskytování dalších zdrojů pro podporu vzdělávání farmaceutů, pacientů a zdravotnických profesionálů v České republice.“

Díky spojení rozsáhlých globálních zkušeností a sítě společnosti Canopy Growth se silnou národní pozicí firmy Annabis Medical bude společnost Canopy schopna přinést uznávanou značku Spectrum Cannabis na další evropský trh.

„Máme silné zastoupení a zavedenou distribuční síť na českém trhu s léčebným konopím, stejně jako zkušenosti s dovozem konopí z Kanady v minulosti a proto jsme velmi rádi, že se můžeme připojit k rodině Canopy Growth. Tento počin nám umožní rychleji diverzifikovat naši nabídku produktů a posílit náš přístup k dodávkám pro zajištění trhu,“ řekl Dr. Robin Kazík, zakladatel a generální ředitel společnosti Annabis Medical.

Akvizice společnosti Annabis Medical bude stavět na přední pozici společnosti Canopy Growth na evropském trhu s léčebným konopím a navazovat na nedávnou spolupráci a smlouvu o dodávkách se španělskou farmaceutickou jedničkou Alcaliber S.A. Kromě toho společnost Canopy Growth v současné době dodává na německý trh prostřednictvím své dceřiné společnosti Spektrum Cannabis GmbH a navázala spolupráci s firmou Spectrum Cannabis Denmark ApS, která má licenci na pěstování konopí na 40 000 čtverečních metrech skleníkové plochy v dánském Odense. Tyto možnosti spolu s nebývalými produkčními a prodejními kapacitami společnosti v Kanadě, představují největší a nejvíce diverzifikovanou platformu v oblasti léčebného konopí na světě.

Podle podmínek smlouvy vydá společnost Dr. Kazíkovi 50 735 běžných akcií v kapitálu společnosti v hodnotě 1 491 882,70 dolarů při uzavření a za podmínky splnění určitých mezníků vydá dalších 34 758 běžných akcií v hodnotě 1 022 080,00 dolarů, na základě cenově vážené průměrné ceny VWAP 29,40519 dolarů 5. dubna 2018 (den 5). Celková hodnota podle podmínek smlouvy představuje hrazenou úhradu ve výši zhruba 2 513 962,70 dolarů. Všechny částky jsou v kanadských dolarech, pokud není uvedeno jinak.

Pro budoucí růst! (Here's to Future Growth.)

O společnosti Canopy Growth Corporation

Společnost Canopy Growth je přední světová firma, která se zabývá produkty z konopí. Nabízí různé značky a druhy léčebného konopí ve formě sušené drogy, oleje a gelových kapslí. Od modernizace produktů a procesů, po realizaci trhu, usiluje společnost Canopy Growth o přední pozici a snaží se stát se světovou jedničku v tomto segmentu.

Společnost Canopy Growth navázala spolupráci s předními firmami v tomto sektoru jako například kultovní firmou Snoop Dogg, legendou v oblasti pěstování, genetiky DNA a skleníkových semen konopí a firmou Constellation Brands, jedničkou v oblasti obchodování s alkoholem z žebříčku Fortune 500, pokud jmenujeme jen některé. Společnost Canopy Growth provozuje osm závodů pro produkci konopí s výrobní kapacitou více než 2,4 milionu čtverečních metrů, včetně více než 500 000 čtverečních metrů s certifikací GMP. Společnost má pobočky v sedmi zemích na čtyřech světadílech. Společnost si váží toho, že může vzdělávat zdravotnické profesionály, provádět rozsáhlý klinický výzkum, a rozšiřovat povědomí veřejnosti o léčebném konopí a prostřednictvím částečně vlastněné dceřiné společnosti Canopy Health Innovations věnovala miliony dolarů na špičkový výzkum a vývoj duševního vlastnictví. Prostřednictvím částečně vlastněné dceřiné společnosti Canopy Rivers Corporation, poskytuje společnost zdroje a investice novým hráčům na trhu a vytváří portfolio stabilních investic v sektoru. Od našeho historického veřejného zalistování po naši pokračující mezinárodní expanzi, jsme rádi, že zvyšujeme hodnotu pro akcionáře díky naší vedoucí pozici - to vše je součástí všeho, co ve společnosti Canopy Growth děláme. Další informace naleznete na stránkách http://www.canopygrowth.com/.

O společnosti Annabis Medical s.r.o

Společnost Annabis Medical s.r.o je distributorem konopí pro léčebné účely se sídlem v České republice a přímo nebo prostřednictvím svých poboček je držitelem licence na konopí pro léčebné účely od roku 2014. Distribuce konopí pro léčebné účely začala v roce 2015. Firma předtím spolupracovala s Úřadem pro lékařské používání konopí v Nizozemí a rovněž dovážela léčebné konopí z Kanady. Sesterská společnost Annabis, s.r.o. vyrábí organickou kosmetiku z konopí a není součástí transakce.

Upozornění týkající s výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Často, ale ne vždy, mohou být výhledová prohlášení identifikována použitím slov jako například „plánuje“, „očekává“ nebo „neočekává“, „očekává se“, „odhaduje“, „hodlá“, „předpokládá“ nebo „nepředpokládá“ nebo „věří“, nebo tvary těchto slov a frází nebo prohlášení, že určité akce, události nebo výsledky se „možná“, „mohly by“, „by“, „snad“ nebo „budou“ realizovány, stanou se nebo budou dosaženy. Výhledová prohlášení zahrnují známá i neznámá rizika, nejasnosti a další faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky, výkony anebo úspěchy společnosti Canopy Growth, jejích dceřiných společností nebo firmy Annabis Medical mohou zcela lišit od budoucích výsledků, výkonů nebo úspěchů vyjádřených nebo naznačených ve výhledových prohlášeních uvedených v této tiskové zprávě. Příklady takových prohlášení zahrnují dokončení akvizice firmy Annabis Medical, probíhající začlenění Dr. Kazíka v operacích společnosti Annabis Medical, rozšíření evropských operací společnosti, pozice firem Company a Annabis Medical na trhu a diversifikace nabídky produktů společnosti Annabis Medical a její přístup k dodávkám. Rizika, nejasnosti a další faktory obsažené ve výhledových prohlášeních mohou způsobit, že se skutečné události, výsledky, výkony, předpoklady a příležitosti mohou zcela lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v těchto výhledových prohlášeních, jako například rizika související s: dokončením akvizice společnosti Annabis Medical, včetně splnění všech podmínek, získání exportních a dovozních povolení, změn právních předpisů, kterými se řídí podnikání firmy doma i v zahraničí, integrace nově získaných společností, podnikání na rozvíjejících se trzích, souhlasy regulačních orgánů a orgánů pro obchodování s cennými papíry a podobná rizika obsažená ve výroční zprávě, kterou společnost vyplnila a předložila ke dni 28. června 2017 kanadským regulačním orgánům na profilu společnosti na stránkách SEDAR na adrese http://www.sedar.com. Ačkoli společnost věří, že předpoklady a faktory použité při přípravě výhledových prohlášení v této zprávě jsou objektivní, neměl by být těmto informacím přikládán přílišný význam a neexistuje záruka, že k těmto událostem dojde v daném časovém rámci nebo vůbec. Tisková prohlášení obsažená v této tiskové zprávě jsou učiněna k datu vydání této tiskové zprávy a společnost nemá žádnou povinnost veřejně aktualizovat tato výhledová prohlášení ve světle nových informací, následných událostí ani jinak pokud to nevyžaduje příslušná legislativa.

Jordan Sinclair

Ředitel pro komunikaci

Email : Jordan@tweed.com

Tel : +1-613-769-4196

Kontakt pro investory:

Tyler Burns

Email : Tyler.Burns@canopygrowth.com

Tel : +1-855-558-9333 ex 122

Ředitel:

Bruce Linton

Email : tmx@tweed.com

Zdroj: Canopy Growth Corporation

Klíčová slova ČR-USA-zdraví-obchod-farmacie-Canopy Growth Corporation

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Obchod, marketing
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.