Splněný sen. Studentka se prošla veletržním stánkem FLD ČZU, který sama navrhla!

Praha 10. dubna 2018 (PROTEXT)

Slavnostní otevření stánku
Zleva: Ing. Lenka Trandová, organizátorka soutěže, Nadace dřevo pro život, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., děkan FLD ČZU, Bc. Helena Vostalová, autorka vítězného návrhu, Ing. Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život

Slavnostní otevření stánku Zleva: Ing. Lenka Trandová, organizátorka soutěže, Nadace dřevo pro život, prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., děkan FLD ČZU, Bc. Helena Vostalová, autorka vítězného návrhu, Ing. Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život

Vítězný návrh, podle kterého Ing. Zbyněk Šrůtek postavil nový veletržní stánek FLD ČZU v Praze. Nový veletržní stánek Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze podle návrhu Bc. Heleny Vostalové Nový veletržní stánek Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze podle návrhu Bc. Heleny Vostalové

V neděli 8. 4. 2018 se pro návštěvníky mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina otevřel nový veletržní stánek Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Minulý rok jej navrhla studentka Fakulty architektury VUT v Brně Bc. Helena Vostalová v rámci studentské soutěže, kterou organizovala Nadace dřevo pro život. Autorka vítězného návrhu obdržela odměnu 35.000 Kč a také možnost vidět realizaci svého návrhu v praxi.

Poprvé se svým veletržním stánkem mohla Helena Vostalová projít právě tuto neděli na veletrhu Silva Regina v Brně. Z realizace stánku, kterou kompletně zajistil specialista na dřevěné konstrukce Ing. Zbyněk Šrůtek z TIMBER DESIGN s.r.o., byla nadšená. "Je nádherný pocit procházet se pod výstavními rámy a vychutnávat si nejen krásu dřevěné konstrukce a jejích detailů, které díky panu Šrůtkovi dopadly nad moje očekávání, ale i nádhernou atmosféru uvnitř veletržního stánku, kterou, doufám, ocení především jeho návštěvníci," doplnila studentka.

Stánek navštívil téhož dne i děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.: "Mám radost, že jsme udělali tak významný krok kupředu. Stánek je totiž nejenom velmi inovativní svým konceptem otevření se pro návštěvníky, ale současně je i sexy. Navíc do budoucna budeme stánek dále rozvíjet, zejména co se týče jeho interaktivních možností," uvedl děkan.

Projektant a realizátor stánku Zbyněk Šrůtek je s finální podobou stavby, jejíž konstrukce byla vyrobena z českého smrku a podlaha z českého jasanu a modřínu, také spokojen. A to zejména proto, že se podařilo téměř 100% naplnit vítězný návrh. "Aby stavba fungovala staticky správně, museli jsme si jen trochu víc pohrát se spoji. Stánek měl být pevný a zároveň vzdušný, aby se jím dalo na veletrzích dobře procházet. Proto jsou prvky propojeny tuhými rámovými spoji." Ty jsou podle Šrůtka vyvinuty speciálně pro tento veletržní stánek a skvěle splňují požadovanou funkci.

Možnost realizovat své nápady v praxi studenti během soutěže velmi oceňovali. "Jsme proto velmi rádi, že jsme se na její organizaci mohli podílet," zhodnotila celý projekt Ing. Lenka Trandová, vedoucí soutěže z Nadace dřevo pro život.

Kontakt:

Kateřina Dekojová, DiS.

Marketingové oddělení

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

Tel.: +420 605 275 940

Tel.: +420 224 383 564

Klíčová slova ČR-dřevo-školy-ČZU

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.