ASBUCO 2018 - Česko-asijská konference, která rozšíří Vaše obzory

Praha 28. března 2018 (PROTEXT)

3. května 2018 bude Praha hostit již třetí ročník výroční konference o podnikání a spolupráci s asijskými zeměmi, tentokráte v zaměření na perspektivy v obchodu s Asií. Akce bude sdružovat investory a podnikatele, nebudou zde však chybět ani zástupci ze státní sféry. Konference je rozdělena na tři panely, z nichž první (obecný) se věnuje zhodnocení stavu spolupráce a investic, druhý průmyslu 4.0 a třetí, neméně důležitý, je zaměřen na partnerskou zemi pro export - Vietnam.

Myšlenka letošního ročníku:

V minulém roce jsme mohli nejen v České republice, ale celé Evropě sledovat nárůst přílivu investic od Čínských investorů. Obecně se zvyšující vliv Asie v Evropě je zcela evidentní, nicméně v popředí zájmu vždy stojí Čína. Ostatní státy, které zde mají také své investiční zájmy, zůstávají neprávem opomíjeny. Svá zastoupení v podobě zahraničních poboček a investičních aktivit zde mají například firmy z Japonska, či Vietnamu.

Tyto státy jsou zde činné například i v průmyslu 4.0 a nabízejí českým firmám mnoho příležitostí pro spolupráci, ať už z pohledu zaměstnávání pracovní síly, či možnosti tvorby partnerského podniku v dané zemi.

Jelikož právě průmysl 4.0, investice a vzájemný obchod s Asijskými zeměmi jsou tématy jednotlivých panelů letošního ročníku konference ASBUCO 2018, jejímž podtitulem jsou „Perspektivy v obchodu s Asií“, bude těmto tématům věnováno nejen vystoupení jednotlivých řečníků, ale také následná diskuse a odpolední panel, koncipovaný jako exportní seminář.

Konference cílí především na budování komunity z oblasti státní i soukromé sféry, kteří se podílejí na obchodní spolupráci a podnikání v jižní a jihovýchodní Asie. Současnou situaci a budoucí vývoj česko-asijského zahraničního obchodu nastíní řečníci z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí, agentury CzechInvest, společnosti CzechTrade, Technologického centra AV ČR a další. Konkrétním výzvám a problémům, které mohou nastat při obchodování s cílovými zeměmi, se poté budou věnovat zástupci příslušných agentur, kterým se již úspěšně několik let daří podporovat český export do asijském regionu. Vstup na konferenci je volný pro všechny zájemce po předchozí registraci na stránce akce http://www.asbuco.cz.

Kontakt:

info@asbuco.cz

Klíčová slova ČR-hospodářství-obchod-průmysl-finance-Govin

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.