Průmysl ochrany rostlin zahájil celosvětovou iniciativu na zajištění transparentnosti a lepšího přístupu veřejnosti k bezpečnostním údajům

Praha 26. března 2018 (PROTEXT)

Průmysl ochrany rostlin reaguje na obavy části veřejnosti i politiků, kteří dlouhodobě volají po větším omezování přípravků na ochranu rostlin. Společnosti, které přípravky vyrábějí, se rozhodly dát najevo, že již teď jsou přípravky na ochranu rostlin jedny z nejregulovanějších produktů, které nás v moderním světě obklopují, a dobrovolně se rozhodly pro větší transparentnost a zveřejnění dat ze studií, která jsou předkládána v rámci procesu registrace přípravků. Veřejnost si bude na specializovaném webu moci najít, jaká regulatorní data jsou zapotřebí k registraci pesticidů, co se rozumí důvěrnými obchodními informacemi a jak tyto usnadňují vývoj udržitelných inovací ochrany plodin.

V rámci celosvětového dobrovolného závazku dnes členské společnosti CropLife International a 23 členských společností Evropské asociace ochrany rostlin ECPA potvrdily svůj závazek umožnit větší přístup veřejnosti k bezpečnostním údajům souvisejícím s jejich produkty. Tato iniciativa vychází ze závazku průmyslu k transparentnosti, odpovědnosti a udržitelnosti.

Tento závazek je odpovědí na jasný požadavek společnosti, aby byly bezpečnostní údaje snadněji přístupné veřejnosti, byla zajištěna větší transparentnost a zvýšila se tak důvěra ve schvalovací proces. Přístup k bezpečnostním údajům pro nekomerční účely bude zajišťován jednotlivými firmami.

"Vnímali jsme obavy veřejnosti a vyslyšeli je. Tato iniciativa je toho zřejmým důkazem. Chceme, aby spotřebitelé a politici viděli, že nemáme co schovávat," uvedl Jean-Philippe Azoulay, generální ředitel Evropské asociace pro ochranu rostlin ECPA.

"Touto iniciativou podnikáme důležitý krok, který povede k zajištění lepšího přístupu veřejnosti k bezpečnostním informacím týkající se přípravků na ochranu rostlin," uvedl Howard Minigh, prezident a generální ředitel společnosti CropLife International.

"Cílem této iniciativy je podpořit transparentnost a poukázat na bezprecedentně vysoké bezpečnostní standardy, které jsou vyžadovány pro registraci přípravků na ochranu rostlin. Jako zodpovědný průmysl chceme vést otevřený dialog s veřejností, abychom mohli přijímat informovaná rozhodnutí týkající se bezpečnosti výrobků na ochranu rostlin a pochopili závazek regulátorů a průmyslu pro zdraví lidí a ochranu životního prostředí."

Jsme odhodláni pokračovat a proaktivně se zapojit do diskuze se všemi zúčastněnými stranami, abychom mohli vysvětlit průběh stávajícího regulačního procesu a bezpečnost, účinnost a přínosy přípravků na ochranu rostlin. Součástí této iniciativy je i vytvoření internetové stránky, na které je možné se dozvědět, jaká regulatorní data jsou zapotřebí k registraci pesticidů a kde je lze najít. Stránka také vysvětluje, co se rozumí důvěrnými obchodními informacemi a jak tyto usnadňují vývoj udržitelných inovací ochrany plodin.

Další informace naleznete na stránkách: CropLife International: https://croplife.org/data-transparency/ a ECPA http://www.ecpa.eu/industry-data-transparency

Kontakt: Miluše Dvoržáková, mirapol@seznam.cz, tel.: 602 244 572, www.ccpa.cz

Klíčová slova ČR-Evropa-pěstování-průmysl-ekologie-firmy-Mirapol

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.