Reakce Koalice pro zdraví na anonymní dopis

Praha 14. února 2018 (PROTEXT)

Dopis pacientské organizace České ILCO

Na webu KSČM se objevil anonymní dopis údajně znepokojených zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví ČR: Sliby chyby ministra zdravotnictví

Dopis znepokojených zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví ČR všem poslancům a poslankyním. Mimo jiného se v něm píše:

"Nový ministr se obklopil nikým nevolenou skupinou osob - lobbistů, kteří jsou ve fatálním střetu zájmů, který ministr zdravotnictví přehlíží, a co hůř možná i podporuje.

Ptáme se, jak je možné, že se jedním z nejbližších spolupracovníků a šéfporadcem v jedné osobě stal Filip Vrubel pracující v komerční sféře, a to konkrétně prostřednictvím společnosti Deloitte výhradně pro zahraniční farmaceutické firmy. Jeho úkolem bylo zajišťovat, aby tyto firmy získaly pro ně nejvýhodnější podmínky úhrad z veřejných prostředků na zdravotnictví...

Všichni z nás jsme přitom museli podstoupit všechny náležitosti a pravidla služebního zákona. Pan Vrubel nikoliv. Na ministerstvo byl přijat záhadným (a podle nás protiprávním způsobem), bez jakéhokoliv výběrového řízení podle zákona. Jak je to možné, když pro nás všechna pravidla platí a jsou vymáhána?"

"Pan Vrubel však není jediný. Dalším mužem, který aktivně podniká a poskytuje poradenství zahraničním výrobcům zdravotnických pomůcek, jak získat co nejvýhodnější podmínky úhrad v ČR, je Jakub Král. A hle, je to nový poradce pana ministra pro otázky zdravotnických prostředků. Důkazů, že jeho firma Porta Medica vyvíjí aktivní činnost, je více než dost. Jedná se o do nebe volající střet zájmů a nikomu to nevadí!?"

Dopis může pobouřit někoho, kdo nic neví o zdravotnictví, ani o tom, že si ministr může vybrat poradce, podle možnosti nejkvalifikovanější, které může najít. A tím jsou bez pochyb nahoře zmínění pánové.

Anonymní obvinění by se měli ignorovat, ale v tomto případě je těžké to projít bez povšimnutí.

Koalice pro zdraví má na svém webu JUDr. Jakuba Krále jako odborného spolupracovníka. Oba výše zmínění pánové, JUDr. Jakub Král a Mgr. Filip Vrubel, bezplatně spolupracují s Koalicí pro zdraví a pacientskými organizacemi už léta, od doby, co byli na Ministerstvu zdravotnictví.

Pacientské organizace ve svých kolektivních zkušenostech občas řeší systémové nebo i individuální problémy, s kterými se potýkají jejich členové. Pokud to byly otázky léků nebo i pomůcek, obraceli jsme se vždy na ně a mohli jsme se spolehnout na jejich vstřícnost a snahu věci řešit, bez ohledu na to, jestli by takovou ochotu projevil jejich nejvyšší šéf, tehdejší ministr.

Myslela jsem, že v téhle zemi se už dávno skoncovalo s anonymními udáními a pomluvami a že je nebude žádný rozumný člověk brát vážně. Navíc v tomto případě je pisatel někdo, kdo fakt neví nic o ministerstvu, anebo se záměrně snaží mlžit, abychom se nedovtípili, kdo je autor. Je politováníhodné, že se něco takové objevilo na webu KSČM. Doufám, že to alespoň bylo bez vědomí jejich předsedy Vojtěcha Filipa a stínové ministryně Soni Markové.

Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví

K naši reakci si připojuje i pacientská organizace České ILCO:

Jménem stomických pacientů se důrazně ohrazujeme vůči manipulativní očerňující kampani proti ministru zdravotnictví a jeho odborným poradcům

Dne 12. 2. 2018 byl na oficiálních webových stránkách Komunistické strany Čech a Moravy publikován anonymní dopis určený všem poslankyním a poslancům, jenž vytváří klamavý dojem, že na ministerstvu zdravotnictví panují po nástupu pana ministra Adama Vojtěcha zcela katastrofální poměry, kdy lobbisté ve střetu zájmů šikanují řadové zaměstnance, jejich nadřízené a zcela rozvrací fungování úřadu.

Vzhledem k tomu, že jsem jako předsedkyně pacientské organizace České ILCO řádnou členkou Pacientské rady MZ (a předsedkyní její pracovní skupiny k problematice zdravotnických prostředků), a současně členkou Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulací zdravotnických prostředků na MZ, musím se důrazně ohradit proti zcela lživému obsahu výše odkazovaného anonymního přípisu.

Po nástupu pana ministra Vojtěcha se ministerstvo velmi otevřelo jak pacientům, tak široké odborné veřejnosti. Některých jednání se zúčastnil dokonce osobně pan ministr a velmi vstřícně naslouchal zástupcům pacientů. Pracovní skupina pro kategorizaci a úhradovou regulaci byla obnovena po 5 letech nekomunikace. Činnost pracovní skupiny koordinuje pan doktor Jakub Král, nezpochybnitelná odborná autorita v oblasti zdravotnických prostředků. Jde o akademika, který zdravotnické právo přednáší na několika univerzitách, jako jediný autor v České republice vydal několik monografií k oblasti zdravotnických prostředků a největší část kariéry strávil přímo na ministerstvu zdravotnictví.

Ke způsobu jeho vystupování v rámci pracovní skupiny nepadla nikdy od žádného jejího člena byť jediná výhrada, naopak většina pracovních jednání končí poněkud netradičně potleskem, kterým členové kvitují odbornou erudici, nezávislý pohled na danou problematiku a trpělivý přístup vedený snahou o maximální porozumění. Rozhodně tedy nejde o někoho, kdo by na ministerstvo prosazoval zákulisně a netransparentně své boční zájmy. Skutečnost, že pan ministr zveřejnil seznam svých poradců, je naopak důkazem transparentnosti jeho počínání.

Pokud jde o spolupráci s dalšími pracovníky ministerstva zdravotnictví, i zde nelze pominout výrazný posun. Ministerstvo je nyní skutečně otevřenější odborné veřejnosti a neupozaďuje žádnou skupinu. Z každého jednání doslova čiší pocit určité sounáležitosti a je zcela vyloučeno, že by mezi odbornými pracovníky ministerstva a panem doktorem Králem panovala jakákoli nevraživost či dokonce šikana.

Otevřenost a lepší komunikace ministerstva zjevně nevyhovuje některým skrytým zájmovým skupinám ve zdravotnictví a tyto se snaží o diskreditaci ministra. Prosíme tedy všechny adresáty umělé a účelově očerňující kampaně proti ministru zdravotnictví a jeho nejbližšímu okolí, aby nyní nepodléhali těmto nepravdivým informacím a opravdu se zeptali všech, kteří se jednání na ministerstvu zdravotnictví účastní, popř. tam i pracují. Není náhodou, že Odborový svaz státních orgánů a organizací - Základní organizace Ministerstvo zdravotnictví - již zcela jednoznačně vyvrátil obsah štvavého anonymu, který má patrně svůj původ mimo ministerstvo zdravotnictví.

Marie Ředinová, předsedkyně České ILCO, z.s., Polská 1664/15 , 120 00 Praha 2

e-mail: predseda@ilco.cz

Celý anonymní dopis je na: https://www.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/sliby-chyby-ministra-zdravotnictvi

ikona České ILCO - vyjádření

Kontakt:

Jana Petrenko

e-mail: jp@koaliceprozdravi.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-Koalice pro zdraví

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.