Společnost LONGi do roku 2020 plánuje ztrojnásobení kapacity výroby svých křemíkových desek do 45GW

Peking 9. února 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

V lednu roku 2018 přední světový výrobce monokrystalů, společnost LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (dále jen „LONGi"), oznámila svůj strategický 3letý plán pro výrobu monokrystalických desek pro období od roku 2018 do roku 2020. Za účelem urychlení pokroku v oblasti fotovoltaického průmyslu a za účelem uspokojení rostoucí poptávky následných uživatelů plánuje společnost LONGi do roku 2020 rozšířit kapacitu výroby svých monokrystalických křemíkových desek na 45 GW.

V tomto strategickém 3letém plánu společnost LONGi představila svůj fázový postup trvalého rozšiřování své výrobní kapacity monokrystalických křemíkových destiček. Na základě kapacity výroby křemíkových desek o celkovém výkonu 15 GW do konce roku 2017 se společnost bude snažit zvýšit tuto hodnotu na 28 GW do konce roku 2018, na 36 GW do konce roku 2019 a na 45 GW do konce roku 2020. Společnost LONGi bude nadále snižovat výrobní náklady a zajišťovat dodávky účinných monokrystalických výrobků na trh.

Společnost LONGi uvedla, že cíle technické kvality a nákladů na nově vyráběné projekty by měly odpovídat stávajícím požadavkům parity čínské národní fotovoltaické sítě a bude se soustředit na nákladově efektivní monokrystalické výrobky, aby upevnila své vedoucí postavení v tomto segmentu. Cílem společnosti LONGi je zajistit, aby standardní náklady na projekty s křemíkovými/nekřemíkovými destičkami nepřekročily částku 1 RMB (0,16 USD) za kus a současně zaručit, že kvalita destiček pro sériovou výrobu bude i nadále odpovídat účinnosti konverze hlavních PERC buněk vyšší než 22,5 % s degradací do 1 %.

Dnes vyrábí LONGi své solární produkty především v Číně, ale provozovny má také v Malajsii. V posledních dvou měsících zahájila společnost LONGi výrobu ve dvou nových lokalitách: Yunnan Chuxiong (monokrystalická deska 10GW) a Yunnan Lijiang (5GW monokrystalický ingot). Třetí továrna se nachází v Yunnan Baoshan, měla by zahájit výrobu v říjnu 2018 a vyrábět také 5GW monokrystalické ingoty.

Strategie společnosti LONGi v oblasti masové výroby monokrystalických destiček bude znamenat téměř jistý pokles cen. Hromadná dodávka monokrystalických destiček s nižší cenou, spojená s výhodami technologií PERC článků a oboustranných článků, nevyhnutelně urychlí příchod parity sítě.

KONTAKT: Paní Amy Ma, +86-183-9213-1832, mayy@longi-silicon.com

Klíčová slova Čína-energie-LONGi Solar

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.