O české bezpečnostní služby je na západě velký zájem

Praha 7. února 2018 (PROTEXT)

Generální ředitel společnosti M2C Matěj Bárta

Generální ředitel společnosti M2C Matěj Bárta

M2C expanze

Po ovládnutí trhu střední a východní Evropy byla v loňském roce společnost M2C, která je momentálně jednou z největších ryze českých společností poskytující služby integrovaného facility managementu a bezpečnosti, poptána poskytovat své služby západoevropským klientům. Jednou z prvních zemí směrem na západ, kde zahájila na sklonku roku svou působnost, se stalo Nizozemsko.

Firma M2C expandovala na zahraniční trhy v roce 2010, kdy začala poskytovat své služby hned ve 3 zemích střední a východní Evropy, a to v Polsku, Rusku a Turecku, v následujícím roce pak přibylo Bulharsko. V roce 2018 slaví M2C 26 let od svého založení. Za tu dobu se rozrostla do 11 zemí, zaměstnává přes 6 000 pracovníků a její obrat tvoří necelých 1,5 miliardy korun. Vzhledem bezpečnostní situaci v rámci celé Evropy se další expanze doslova nabízí. Proč zrovna do západních zemí?

"Na západních trzích mají zájem o naše zkušenosti z více neklidných východních zemí. Už přes 8 let působíme například v Turecku, kde je úroveň bezpečnostních opatření vzhledem k situaci na velmi vysoké úrovni. Zároveň využíváme v bezpečnosti a facility vyspělé technologie, analytické softwary a za poslední roky jsme vybudovali unikátní systém režimových pracovišť M2C Space. Díky těmto technologiím umíme efektivně snižovat náklady klientům. To je další bod, který západní trhy u poskytovatelů služeb hledají," uvedl generální ředitel společnosti Matěj Bárta. Zároveň prozradil, že Nizozemsko je první, ale ne poslední zemí v tomto regionu. Ambice společnosti pro rok 2018 je jasná. Rozšiřovat svou působnost i do dalších států západní Evropy.

Proč klienti i poskytovatelé vytvářejí profesní sdružení, aliance a asociace?

V rámci celé Evropy je vzrůstajícím trendem sdílet zkušenosti, pořádat summity, vytvářet asociace a aliance. Společnosti poskytující služby zejména v rámci B2B se ještě více než dříve zapojují do sdružení, která jim poskytují možnost vzájemné výměny novinek a informací.

Například sdružení pro zahraniční investice - AFI. Vyznačuje se podporou přímých zahraničních investic, rozvojem českého podnikatelského prostředí, exportem investic a investičních služeb a spoluprací mezi firmami a výzkumnou sférou. AFI úzce kooperuje s CzechInvestem, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími veřejnými i soukromými institucemi. M2C se v roce 2018 stala jejím novým členem.

Dalším příkladem sdílení a úzké spolupráce v oblasti facility a security napříč Evropou je mezinárodní aliance 21stFM. Ta vznikla v roce 2016 s aktivním přispěním M2C za účelem nabídnout unifikovaná řešení na míru pro globální korporátní zákazníky. Díky alianci jsou zde garance zajišťovaní služeb s vysokou účinností, spolehlivostí, průběžnými inovacemi v poskytování právě služeb facility a bezpečnosti. To vše se přitom děje v rámci principů udržitelnosti vzájemně prospěšného vztahu. Aliance operuje mimo Českou republiku také na Slovensku, v Polsku, Rusku, Řecku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Podrobnosti k založení společnosti v Nizozemsku

Společnost Mark2 Corporation Netherlands B.V. byla založena 31.10.2017 a jejím jediným společníkem je Mark2 Corporation Investment SE. Statutárním orgánem je generální ředitel Matěj Bárta. Společnost získala bezpečnostní licenci pro výkon činnosti soukromé bezpečnostní agentury dne 28.12.2017.

Kontakt:

Mgr. Tereza RÝPAROVÁ

Head of Marketing Department

e-mail: t.ryparova@m2c.eu

Klíčová slova ČR-Evropa-služby-kriminalita-bezpečnost-firmy-M2C

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.