PORR staví v Polsku obchvat města Nowe Miasto Lubawskie. Objem zakázky: cca 62,5 mil. eur

Vídeň/Varšava 5. února 2018 (PROTEXT)


Vysoká kompetence společnosti PORR v oboru silničních a infrastukturních staveb v Polsku - zde na příkladu obchvatu rychlostní silnice S7 u Gdaňsku.
© PORR Tuto fotografii si můžete stáhnout rovněž z PORR Newsroom

Vysoká kompetence společnosti PORR v oboru silničních a infrastukturních staveb v Polsku - zde na příkladu obchvatu rychlostní silnice S7 u Gdaňsku. © PORR Tuto fotografii si můžete stáhnout rovněž z PORR Newsroom

Gdaňsk

Ještě letos začnou práce na stavbě obchvatu města Nowe Miasto Lubawskie ve Varmijsko-mazurském vojvodství. Smlouvu o tomto stavebním projektu podepsali 2. února 2018 představitelé Generálního ředitelství silnic a dálnic (GDDKiA) a společnosti PORR. Zakázka je v objemu cca 62,5 mil. eur (259 mil. PLN).

Projekt, který má být dokončen v roce 2020, bude realizován metodou “Design and Build”, tedy vyprojektuj a postav. PORR nejprve připraví projektovou dokumentaci, obstará potřebná povolení a rozhodnutí a poté provede stavební práce. GDDKiA pověřilo realizací firmu PORR, protože její nabídka jako jediná plně splnila všechny podmínky výběrového řízení.

"Nový rok začínáme prestižní zakázkou na významný infrastukturní projekt. Obchvat výrazně zlepší dopravní podmínky jak na tranzitní trase, tak v samotném městě,“ zdůrazňuje Karl-Heinz Strauss, generální ředitel společnosti PORR AG.

Národní silnice č. 15 mezi městy Ostróda a Toruň vede přes centrum města Nowe Miasto Lubawskie. Ve špičkách zde bývá několik kilometrů dlouhá dopravní zácpa. Nová trasa bude dlouhá cca 18 km. Dále budou vybudovány přístupové cesty a inženýrské stavby, mimojiné osm přejezdů včetně 450 metrů dlouhé nadúrovňové silnice, 300 metrů dlouhý most a čtyři podchody pro divokou zvěř. Stavba se nachází v záplavové oblasti řeky Drwęca a vyžaduje nejpokročilejší technologické postupy. Kromě toho je celá lokalita klasifikována jako přírodní chráněná oblast Natura 2000, takže dodavatelé musí dodržet velmi restriktivní ekologické předpisy.

Přehled základních dat

Druh projektu: infrastruktura

Rozsah zakázky: stavba obchvatu města Nowe Miasto Lubawskie jako součásti národní silnice č. 15

Zadavatel: GDDKiA - Generální ředitelství silnic a dálnic

Dodavatel: ARGE ze skupiny PORR S.A. a PORR Bau GmbH

Trvání projektu:34 měsíců

Typ projektu: Design & Build

Objem zakázky: cca 62,5 mil. eur (259 mil. PLN netto)

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Sandra C. Bauer

Vedení PR | mluvčí koncernu

PORR AG

T.: +43 50 626-3338

M.: +43 664 626-3338

sandra.bauer@porr.at

Jiří Římánek

M.: +420 777 124 879

rimanek.jiri@gmail.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova Rakousko-Polsko-stavby-silnice-firmy-PORR AG

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.