LEGO® Education zahajuje nové marketingové aktivity pro školy

Billund (Dánsko) 23. ledna 2018 (PROTEXT/BusinessWire)

Pedagogové, kteří se přihlásí do soutěže LEGO Education Teacher Award, si mohou zdarma vyzkoušet nové aktivity LEGO® Education Maker, získat tipy pro zakládání tvořivých prostor a podělit se o to, jak „pracují“ s LEGO kostkami ve svých třídách.

LEGO® Education Maker, soubor aktivit od rané fáze učení až po střední školy, je nyní k dispozici pro školy na celém světě. Aktivity se soustřeďují kolem ikonické LEGO kostky a jsou inspirovány otevřenou a hravou kreativitou a tvořením. Nové bezplatné aktivity LEGO Education Maker zahrnují stimulační úkoly pro všechny žáky a studenty na všech vzdělávacích úrovních a obsahují řešení LEGO Education jako například LEGO Education STEAM Park, LEGO Education Simple Machines, LEGO Education WeDo 2.0, LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 a LEGO Education Simple and Powered Machines.

Nové aktivity LEGO Education Maker nabízí neomezené učení pro všechny věkové kategorie

Nové aktivity LEGO Education Maker staví učitele do role pomocníků, kteří provázejí studenty sérií otevřených úkolů založených na problémech inspirovaných situacemi ze skutečného života. Studenti se sdružují do týmů, aby definovali problém, vyměnili si nápady, určili, jak bude výsledek vypadat, a aplikovali svá zjištění pro vývoj a tvorbu moderních řešení. Některé aktivity LEGO Education Maker zahrnují snadno programovatelné motory a senzory pro osvojení dovedností nezbytných v 21. století, přičemž posilují týmovou práci studentů, kritické myšlení, kreativní řešení problémů a komunikační dovednosti.

Objevte nové aktivity LEGO Education Maker spolu s nápady, jak vytvořit prostor ke tvoření, ještě dnes na www.LEGOeducation.com/maker.

Každoroční soutěž LEGO Education Teacher Award oslavuje moderní způsoby učení a tvoření na celém světě

Pedagogové z celého světa jsou dnes zváni k účasti v soutěži LEGO Education Teacher Award, globálním programu, jehož cílem je oslavit moderní vzdělávání v oblasti přírodních věd, technologií, strojírenství a matematiky (STEM). Letošní ročník soutěže LEGO Education Teacher Award vybízí učitele základních a středních škol k tomu, aby se podělili o to, jak „pracují“ s LEGO kostkami ve svých třídách.

Vítězové loňského ročníku soutěže LEGO Education Teacher Award z celého světa se zúčastnili sympózia LEGO Education 2017 v dánském Billundu, kde ukázali moderní postupy a podělili se o své zkušenosti s pedagogy s podobným smýšlením. V návaznosti na loňský úspěch soutěže se tato akce vrací, a i letos hledá talentované a nadšené pedagogy.

Letošní vítězové budou mít možnost prezentovat svou práci na sympóziu LEGO Education 2018, které se bude konat v americkém Bostonu ve dnech 5.-7. června 2018 ve spolupráci s Tufts University.

Odborníci v oblasti vzdělávání z celého světa se mohou přihlásit do soutěže LEGO Education Teacher Award zde.

O LEGO Education

LEGO Education představuje způsob jak hravým a příjemným způsobem předškolním dětem, žákům základních a středních škol a jejich absolventům představit nové možnosti výuky prostřednictvím systému LEGO kostek a dalších fyzických i digitálních materiálů a zdrojů. Ve spolupráci s pedagogy a předními odborníky podporujeme inspirativní, efektivní a aktivní způsob vzdělávání již více než 35 let. Naše řešení umožňují každému studentovi dostáhnout úspěchu a vybízejí k aktivní spolupráci, napomáhají osvojovat si dovednosti a získávat zkušenosti pro řešení budoucích problémů a vybudovat si kladný vztah k dalšímu učení.

LEGO a logo LEGO jsou obchodními známkami společnosti LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

Kontakt:

LEGO Education Global Communications

Kari Sherrodd, +1 860-835-6510

kari.sherrodd@LEGO.com

Zdroj: LEGO Education

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Dánsko-vzdělání-školy-trendy-LEGO Education

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.