Fórum Věda žije! píše otevřený dopis premiérovi, obává se návratu Miroslavy Kopicové do vědní politiky

Praha 19. prosince (PROTEXT)

Vědci a vědkyně ze spolku Fórum Věda žije! napsali otevřený dopis premiérovi Andrejovi Babišovi, ve kterém ho varují před jmenováním bývalé ministryně školství Miroslavy Kopicové do Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Takový krok by byl nejen v rozporu se statusem Rady, ale především by hrozil návratem k vývoji mezi lety 2009 - 2014, kdy Kopicová zastávala funkci první místopředsedkyně RVVI. Toto období bylo pro českou vědu výrazně nepříznivé.

„Miroslava Kopicová v minulosti propagovala přímou podporu vývoje a inovací, ovšem programy zaměřené na tento typ výzkumu byly naprosto nedostatečně kontrolované. Dodnes není jasné, jaký měly pro Českou republiku přínos,“ říká Lukáš Dvořáček, předseda spolku Věda žije!

„Během působení Miroslavy Kopicové v RVVI byl zaveden mechanický způsob hodnocení vědeckých výstupů, tzv. kafemlejnek, který nejen že nedokázal upřednostnit opravdu kvalitní vědu nad masovou produkcí málo kvalitních výsledků, ale díky své nedokonalosti odměňoval některé vědce za využívání neetických publikačních platforem,“ dodává Michael Komm, místopředseda spolku.

„Velice často se dnes setkáváme už i ve vědě s nekompetencí a trafikanstvím. Určovat strategické cíle vědy a výzkumu by měli lidé, kteří se v problematice aktuálně a dlouhodobě pohybují a nejsou napojeni na staré politické struktury protkané skandály,“ dodává Michaela Trtíková Vojtková.

Pozn.: Pokud by byla Kopicová zpět do RVVI jmenována dříve než 3. července 2018, bylo by to od vlády, která tak učiní, v přímém rozporu se zákonem. Kopicová byla odvolána 2. 7. 2014 usnesením vlády č. 523 (http://bit.ly/2kAovUF. Funkční období je čtyřleté a smí být podle paragrafu 35 odst. 6 zákona 130/2002 vykonáváno nejvýše dvě po sobě jdoucí období. To dále podle posudku Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i., (http://bit.ly/2k1fc0G) nelze vykládat jinak, než že mezi koncem jednoho a začátkem druhého musí uběhnout doba celého funkčního období (nejde obcházet přerušením například na jeden den, argumentaci viz např. zde: http://bit.ly/2k1nwh6)

ikona Otevřený dopis

Kontakt:

Mgr. Lukáš Dvořáček - dvoracek@vedazije.cz Předseda, zástupce pro vědy o živé přírodě

Mgr. Michaela Vojtková - vojtkova@vedazije.cz Místopředsedkyně, zástupkyně pro humanitní vědy

Ir. Mgr. Michael Komm, PhD. - komm@vedazije.cz Místopředseda, zástupce pro vědy o neživé přírodě

Klíčová slova ČR-věda-politika

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.