28. kongres České lékařské společnosti JEP

Praha 15. prosince (PROTEXT)

Dne 17. 12. tohoto roku uplyne 230 let od narození Jana Evangelisty Purkyně, zcela jistě jednoho z nejvýznamnějších českých vědců. S jeho jménem je spojena řada jevů a struktur v živém organismu a je objevitelem buněčné struktury těla živočichů. Určitě patří k nejslavnějším Čechům. S jeho jménem se setká každý student lékařství a zdravotnických oborů ve světě a pravděpodobně i každý žák základní školy.

Česká lékařská společnosti Jana Evangelisty Purkyně nese v názvu toto slavné jméno a připomněla tohoto významného lékaře, biologa, vlastence i politika na svém slavnostním kongresu dne 7. 12. 2017 v budově Senátu PČR a další den v Lékařském domě.

Kongres potvrdil odkaz J. E. Purkyně pro dějiny a filozofii přírodních věd a výraznou stopu, kterou zanechal svými výzkumy, pracemi a přednáškami na počátku rozvoje mnoha lékařských oborů. Program seznámil zájemce s všestrannou osobností JEP v nejrůznějších souvislostech jeho soukromého a vědeckého života a v dílech, která jsou uchována v různých institucích, především však ve Zdravotnickém muzeu Národní lékařské knihovny v Praze. Ukázal na lékařskou a uměleckou tradici v Purkyňově rodu, přičemž několik jeho potomků dokonce přijalo se zájmem pozvání na tento kongres.

Přednesené příspěvky významných reprezentantů současné lékařské vědy se snažily postihnout stále platný a průkopnický význam Purkyňových bádání a předvést, kam některé významné obory od té doby dospěly, jaká je jejich současnost a především fascinující budoucnost. Vydavatelství Mladá fronta uspořádalo z přednášek publikaci, jejíž křest během kongresu proběhl. Během jednání rovněž předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina předal 5 významným členům Společnosti zlatou pamětní medaili Jana Evangelisty Purkyně.

Zajímavostí na závěr kongresu byla praktická ukázka subjektivních zrakových vjemů v představení studenta FAMU nazvaném Kouzelná skříňka. Zájemci zhlédli v hluboké tmě speciální živou adaptaci optických kotoučů, světelných a zvukových obrazců inspirovanou pokusy, jež Purkyně prováděl na vlastním těle už v první polovině 19. století. J. E. Purkyně je tak i jedním ze zakladatelů kinematografie.

Kontakt:

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

e-mail: czma@cls.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-věda-Česká lékařská společnost JEP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.