Licenční smlouva se společností SL Mining Ltd byla jednomyslně ratifikována parlamentem Sierry Leone

Londýn 13. prosince (PROTEXT/PRNewswire)

Dne 6. prosince 2017 předložil ministr hornictví jménem Národní agentury pro minerální zdroje licenční smlouvu o těžbě a dobývání pro společnost SL Mining Ltd („MLA") k ratifikaci národním parlamentem Sierry Leone. Společnost MLA byla parlamentem jednomyslně schválena.

Jednomyslná ratifikace parlamentem představuje významný krok vpřed pro projekt Marampa a pro společnost SL Mining Ltd. Marampa je klíčový projekt pro obyvatele Sierry Leone a zejména pro místní komunitu. Jednomyslné hlasování parlamentu o důvěře vůči společnosti SL Mining zdůrazňuje silnou podporu místního projektu Marampa, který má velký význam pro národní hospodářství.

Počátkem týdne představitelé společnosti SL Mining dokončili projednávání návrhu MLA se zástupci vlády Sierry Leone. Vyjednávací výbor se skládal z členů Národní agentury pro minerální zdroje, Národní daňové správy a zástupců ministerstev financí, hornictví a spravedlnosti. Mezi klíčové složky licenční smlouvy MLA patří platby licenčních poplatků vládě a zvláštní honorář vyčleněný ve prospěch místní komunity města Lunsar a okresu Port Loko.

Společnost SL Mining nyní vlastní veškeré pronájmy pozemků pro projekt Marampa, které byly poskytnuty místními vlastníky půdy, a povolení k dobývání více než 1 miliardy tun železné rudy podléhající veřejné přihlášce, což odpovídá více než 40 letům provozování dolu. Nově schválená MLA nabízí stabilitu a pobídky potřebné k zahájení investic do opětovného zahájení výroby. Cílem projektu je navýšit v polovině roku 2018 počáteční výrobu vysoce kvalitní železné rudy (65% Fe +) o 2 miliony tun ročně, aby bylo zajištěno pokrytí prémiového trhu předtím, než se zvýší na výrobu více než 6 milionů tun ročně.

Společnost SL Mining, 100% dceřiná společnost skupiny Gerald Group, se těší na uvedení projektu Marampa zpět do výroby a vybudování dlouhodobého vztahu s vládou a lidmi ze Sierry Leone ve prospěch všech.

O skupině Gerald Group

Skupina Gerald Group je jednou z předních světových společností zabývajících se komoditami, jejíž celková hodnota majetku činí více než 2 miliardy USD a obrat přibližně 10 miliard USD.

KONTAKT: Brendan Lynch, GERALD GROUP, +44 203 805 2000, info@gerald.com

Klíčová slova Británie-komodity-kovy-Gerald Group

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.