Společnost Price f(x) zásadně odmítá a popírá jakákoli tvrzení společnosti Vendavo

Pfaffenhofen (Německo) 13. prosince (PROTEXT/BusinessWire)

Chceme tímto reagovat na veřejné prohlášení, které učinil dne 6. prosince jeden z našich konkurentů společnost Vendavo, Inc. se sídlem v Denveru. Jelikož společnost Price f(x) zatím neobdržela žádnou oficiální informaci o soudním řízení, které společnost Vendavo pravděpodobně zahájí kvůli údajnému porušení jejích patentů, obchodního tajemství a nekalé konkurenci vůči této firmě, nemůžeme konkrétně komentovat obsah údajných tvrzení.

Přesto zásadně odmítáme jakékoli obvinění z porušení nebo zneužití duševního vlastnictví společnosti Vendavo nebo jiné třetí strany. Produkty společnosti Price f(x) rychle získaly celosvětový věhlas a jejich popularita stále stoupá pouze na základě výsledků a aplikace originálního know-how, zkušeností a tvůrčího úsilí našich talentovaných zaměstnanců. Od založení společnosti jsme investovali a investujeme značné prostředky do stálého zdokonalování našich produktů, v souladu s technologickým vývojem na našich klíčových trzích.

Jsme pyšní na náš skutečně moderní produkt, naše lidi, kteří ho vytvořili, a vážíme si důvěry firem na celém světě, které na něj spoléhají každý den.

O společnosti Price f(x)

Společnost Price f(x) AG založená v roce 2011 v Německu poskytuje kompletní sadu řešení pro správu cen a CPQ založenou na cloudové architektuře, nabízí širokou a flexibilní podporu v rámci kompletního uzavřeného cyklu řízení cen v oblasti cenové strategie, řízení a realizace. Řešení jsou vhodná pro B2B a B2C, stejně jako jakákoli jiná průmyslová odvětví, která čelí klasickým, ale často velmi specifickým cenovým problémům komerčních organizací bez ohledu na velikost a zeměpisnou polohu. Společnost Price f(x) usiluje o to, aby se stala a udržela si pozici předního SaaS poskytovatele CPQ tím, že bude nabízet řešení, která se snadno používají, rychle implementují, jsou flexibilní, bezriziková a nevyžadují velké investice a zároveň jsou aktuální a komplexní. Obchodní model společnosti Price f(x) je založen na spokojenosti a loajalitě jejích zákazníků, ne na podpisu potvrzujícím dlouhodobý závazek.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Price f(x)

Marcin Cichon

Generální ředitel

Tel : +49 (0) 180 5-7742339

Email : info@pricefx.eu

Klíčová slova Německo-komunikace-obchod-Price f(x)

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.