Kauza kandidátky na děkanku FSV UK: 300 signatářů petice, odpověď rektorovi a další rezignace z Vědecké rady

Praha 4. prosince (PROTEXT)

K otevřenému dopisu, který vyzývá rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu, aby nejmenoval Alici Němcovou Tejkalovou děkankou Fakulty sociálních věd UK, se už přihlásilo více než tři sta akademiků i studentů z České republiky i ze světa.

Mezi novými signatáři je např. japonsko-americká bohemistka, profesorka Masako Fidler z Brown University v USA, profesor mediálních studií Frank Esser z univerzity v Curychu, profesor Jan Černý z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy či docent Štěpán Holub z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. (Plný seznam signatářů: https://reputationindanger.com/signatories-signatari/)

Rektor oznámil, že navzdory protestu stovky akademiků Alici Němcovou Tejkalovou, zapletenou v nedávné minulosti do neetických publikačních praktik, děkankou FSV UK jmenuje. Mluvčí iniciativy se v odpovědi na jeho zamítavé vyjádření pozastavují nad argumentací, která podle nich bagatelizuje problém predátorských časopisů. Zdůrazňují také, že cílem dopisu nebyl osobní útok, ale to, aby na jednom z nejdůležitějších míst ve společenských vědách byla kompetentní osoba: „Skutečně nelze dokázat (ale bohužel ani vyvrátit), že se Alice Němcová Tejkalová angažovala v neetické praxi vědomě a se znalostí všech souvislostí. I pokud se v něm ale angažovala nevědomě, je to zarážející doklad nekompetence.“

Zdrženlivost ve využívání vlastních pravomocí, kterou rektor zdůrazňuje, není podle mluvčích v tomto případě na místě: „Je dobře, že se shodujeme na tom, že k zásahu rektora by mělo docházet jen ve zcela krajní situaci. Neumíme si ale představit o moc krajnější situaci než zapletení do neetických publikačních praktik.“ Rektor je součástí akademické obce a její samosprávy a měl by podle autorů dopisu hájit dobré jméno celé univerzity, které bude nedůvěryhodnou osobou v pozici děkanky poškozeno.

Odpověď rektorovi zároveň zmiňuje další případy spojené s pochybnou publikační praxí, které dokumentuje aplikace Antipredátor, a vyslovují obavu, zda se Univerzita Karlova až příliš nevzdaluje předním světovým univerzitám. „Společně s mnoha dalšími signatáři otevřeného dopisu proti jmenování Alice Němcové Tejkalové děkankou se obáváme, že s přístupem, který jste dal najevo, se Univerzita Karlova bohužel nejen nestane druhým Oxfordem či Bologní, ale bude spíše muset odvracet srovnávání s plzeňskými právy,“ uvádějí v závěru dopisu Trtíková Vojtková, Komm a Durnová.

Zároveň kvůli zvolení Alice Němcové Tejkalové kandidátkou na děkanku rezignoval minulý čtvrtek z Vědecké rady FSV UK Jiří Kabele, již třetí profesor, který tuto vědeckou radu v této souvislosti v posledních týdnech opustil (po Lubomíru Mlčochovi a Petru Kratochvílovi). Ke svému odchodu napsal: „Zvolení PhDr. Alice Němcové Tejkalové za děkanku FSV je krajně nešťastné s ohledem na její podíl na nedávném publikačním podnikání p. Strielkowského na naší fakultě a na následné sporné zvládnutí rozepře uvnitř Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, a závažným způsobem poškozuje zájem fakulty i univerzity.“ https://reputationindanger.com/

ikona Otevřený dopis

Kontakt:

Mgr. Michael Komm, Ph.D.

komm@vedazije.cz, +420 777 553 579

Mgr. Michaela Trtíková Vojtková

michaela.vojtkova@gmail.com, +420 777 068 338

Dr. Anna Durnová, Ph.D.

anna.durnova@univie.ac.at, +43 699 119 34672

Klíčová slova ČR-vzdělání-školy-lidé

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.