PORR ve 3. čtvrtletí 2017: 20% nárůst objemu výroby, výsledek z důvodu růstu podle očekávání nižší než loni

Praha/Vídeň 29. listopadu (PROTEXT)

PORR CEO Karl-Heinz Strauss Foto © PORR APA-Fotoservice

PORR CEO Karl-Heinz Strauss Foto © PORR APA-Fotoservice

- Objem výroby vzrostl o 19,9 % na 3.343 mil. eur

- Objem realizovaných zakázek dosáhl částkou 5.808 mil. eur historického maxima

- Objem nově získaných zakázek vzrostl o 28,2 % na 4.347 mil. eur

- EBT je podle očekávání částkou 28,4 mil. eur o 30,3 % nižší než v loňském roce

Ve třetím čtvrtletí 2017 pokračovala společnost PORR svými výkony v úspěšném vývoji jako v předchozích čtvrtletích. Vzhledem k nižšímu výsledku Německa a Kataru byl celkový hospodářský výsledek v souladu s prognózou pod loňskou hodnotou. Tento pokles způsobily kromě nákladů na integraci v Německu, způsobených rychlým budováním tržní pozice, také jednorázové vícenáklady na logistiku v Kataru.

Objem výroby společnosti PORR dosáhl za prvních devět měsíců 2017 částky 3.343 mil. eur, což je navýšení o 19,9 %. Kromě organického růstu vyplývá tento nárůst také z převzetí nových společností. Například v Německu připadlo zhruba 200 mil. eur z objemu výroby na nově nakoupené firmy. V Rakousku nebyly zaúčtovány výkony z převzetí skupiny Hinteregger, protože closing se konal teprve začátkem září. Nejdůležitějšími trhy s podílem přibližně 86 % na objemu výroby zůstalo pět domovských trhů - Rakousko, Německo, Švýcarsko, Polsko a Česko. Jednoznačně nedůležitějším trhem bylo opět Rakousko, kde se realizovalo přibližně 47 % objemu výroby. Podíl Německa na celkových výkonech výrazně vzrostl a nyní představuje zhruba 25 %. Všechny operativní jednotky společnosti PORR zaznamenaly v bilančním období zvýšení výkonů v řádu desítek procent.

Karl-Heinz Strauss, CEO PORR, k výsledkům třetího čtvrtletí řekl: "V uplynulých měsících jsme podnikli důležité operativní i organizační kroky pro náš další vývoj. Společnost PORR je na příští roky optimálně připravena. Vytvořili jsme základ pro pokračování našeho růstu. V Německu jsem díky nákupům schopni pokrýt středo- a severoněmecký trh vlastním kvalifikovaným personálem. V Rakousku je skupina Hinteregger se svým know-how v oboru inženýrského stavitelství ideálním doplněním portfolia našich činností. Nyní probíhá integrace nových jednotek, která bude pokračovat i v novém roce. Při tom všem stále sledujeme cíl udržitelného růstu a zvyšování našich výsledků.“

Kromě růstu objemu výroby došlo také k výraznému navýšení objemu realizovaných a nově získaných zakázek. Objem realizovaných zakázek dosáhl částkou 5.808 mil. eur nárůstu o 12,1 %, což je opět rekordní hodnota. Ještě silnější růst zaznamenal objem nově získaných zakázek, který byl částkou 4.347 mil. eur o 28,2 % vyšší než srovnatelná hodnota loňského roku. Nárůst objemu realizovaných zakázek vyplývá přibližně ze dvou třetin z převzetí jiných společností.

Výsledek je podle očekávání nižší než v loňském roce

Akvizice v Německu a s tím spojená rychlá integrace struktur vedly k vysokým nákladům. Ve všech výdajových položkách jsou obsaženy výdaje na německý trh, které zatím nevedly k adekvátním výkonům. I přesto, že všechny projekty jsou realizovány podle plánu, způsobily politické turbulence v Kataru ztížení logistických a nákupních procesů, což rovněž vedlo k rostoucím nákladům. Ze zvýšených nákladů vyplývá celkový pokles hodnoty EBITDA o 1,4 % na částku 110,8 mil. eur. Z důvodu odpisů se snížila hodnota EBIT na 33,1 mil eur, hodnota EBT byla částkou 28,4 mil. eur o 30,3 % nižší než srovnatelná hodnota roku 2016. Výsledek bilančního období poklesl o 30,4 % na 21,3 mil. eur. Hodnoty Net Debt se zvýšily v důsledku poklesu likvidních prostředků a přijetí finančních závazků na 500,5 mil. eur. (net cash-position k 31. prosinci 2016: 53,3 mil eur.).

Atraktivní zakázky na všech trzích

Největší novou zakázkou byl v roce 2017 velký německý průmyslový projekt pro BMW v mnichovské městské části Freimann, který je společně se zadavatelem realizován podle nejmodernějších standardů BIM a Lean. K dalším nově získaným velkým zakázkám patří nový železniční úsek LK 354 Poznań-Piła v Polsku a výstavba dílčího úseku městské dráhy U5 ve Frankfurtu. V Polsku se podařilo získat silniční projekt E30 Kędzierzyn-Opole, na Slovensku silnice D3 Čadca. Obzvlášť potěšitelné je, že společnost PORR získala tři nové zakázky v Norsku: E18 Varodd most, E18 Rugtvedt-D?rdal a projekt čistírny odpadních vod Bekkelaget u Osla. Největší zakázky v Rakousku představují Arge Murkraftwerk Graz, bytový komplex Leopold-Böhm-Straße ve Vídni a PPP Schulcampus Berresgasse. Ve Švýcarsku získala PORR dva další projekty v oboru pozemního stavitelství.

Výhled na celkový rok 2017

Představenstvo očekává, celkové výsledky roku 2017 budou vzhledem k nižším přínosům z Německa a Kataru i navzdory výrazně rostoucímu objemu výroby o něco nižší než loňské výsledky.

Kompletní zprávu o 3. čtvrtletí 2017 si můžete stáhnout z porr-group.com.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Karl-Heinz Strauss

CEO

PORR AG

T. +43 50 626-1001

M. +43 664 626-1001

comms@porr-group.com

Sandra C. Bauer

Vedení PR | mluvčí koncernu

PORR AG

T. +43 50 626-3338

M. +43 664 626-3338

comms@porr-group.com

Jiří Římánek

E-mail: rimanek.jiri@gmail.com

Tel.: +420 777 124 879

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-Rakousko-stavby-hospodářství-firmy-PORR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.