Akademici z Univerzity Karlovy i z celého světa vyzývají rektora: Nejmenujte děkanku zapletenou do neetických praktik

Praha 27. listopadu (PROTEXT)

Sto zaměstnanců akademických institucí, včetně profesorů Univerzity Karlovy a dalších českých univerzit, vědeckých pracovníků Akademie věd ČR a profesorů řady zahraničních univerzit dnes oslovilo otevřeným dopisem rektora Univerzity Karlovy, profesora Tomáše Zimu. Požadují, aby nejmenoval Alici Němcovou Tejkalovou děkankou Fakulty sociálních věd, neboť je spoluautorkou článků v podvodných a tzv. predátorských časopisech.

reputationindanger.com

Dopis podepsali např. profesor Peter Wagner z University of Barcelona (dřívější nositel ERC Advanced grantu), profesorka Tara Zahra z University of Chicago, profesor Hans-Jörg Trenz z University of Copenhagen, profesorka Elizabeth Frazer z Oxford University, profesor Laszlo Bruszt z Central European University v Budapešti, profesor Jan Trlifaj z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, profesor Jiří Přibáň z Cardiff Law School a emeritní rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška. Mezi signatáři jsou také docent Daniel Münich z CERGE a docentka Tereza Stöckelová z FHS UK, kteří se dlouhodobě zabývají problémy financování vědy a publikační etiky. Další podpisy členů akademické obce průběžně přibývají na stránce Signatories / Signatáři.

Alice Němcová Tejkalová byla akademickým senátem FSV UK zvolena 31. října 2017 kandidátkou na funkci děkana FSV UK (ve druhém kole dvanácti hlasy z dvaceti). Aby se stala děkankou, musí ji jmenovat rektor Univerzity Karlovy. „Uvědomujeme si, že nejmenovat děkana navrženého senátem by mělo být výjimečným krokem, situace na Fakultě sociálních věd UK je ale opravdu výjimečná a v možných důsledcích velmi poškozující nejen pro fakultu, ale také pro dobré jméno univerzity,“ píší signatáři dopisu.

Děkanka podepsaná pod články v podvodných časopisech by podle signatářů diskreditovala fakultu i celou univerzitu. Otevřený dopis připomíná, že z vědecké rady už kvůli ní rezignoval někdejší děkan fakulty, profesor Lubomír Mlčoch, stejně jako ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, profesor Petr Kratochvíl. Signatáři varují: „Pokud bude Univerzitu Karlovu a českou vědu v tak významné roli reprezentovat někdo, kdo se (ať už vědomě či z nedostatku kompetence) účastnil podvodného jednání, může to ohrozit mezinárodní renomé univerzity.“ Podle dopisu může tato situace také zpochybnit autoritu vědy ve společnosti. „Ve veřejném prostoru to pak může sloužit jako pádný argument, proč nebrat vědu vážně, proč utlumit její podporu z veřejných zdrojů, či případně proč omezit samosprávu vysokých škol, není-li schopna samoočistných procesů ani v tak zjevném případě.“

ikona Tisková zpráva

ikona Otevřený dopis

K otevřenému dopisu se přidalo také Fórum Věda žije!, které se dlouhodobě věnuje etickým aspektům vědecké práce.

Kontaktní osoby:

Mgr. Michaela Trtíková Vojtková, michaela.vojtkova@gmail.com, +420 777 068 338

Mgr. Michael Komm, Ph.D., komm@vedazije.cz, +420 777 553 579

Dr. Anna Durnová, Ph.D., anna.durnova@univie.ac.at, +43 699 119 34672

Klíčová slova ČR-politika-školství-Fórum Věda žije

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.