PORR získává certifikát Compliance Management System (CMS)

Praha/Vídeň 27. listopadu (PROTEXT)

Karl-Heinz Strauss, generální ředitel a předseda představenstva CPORR

Karl-Heinz Strauss, generální ředitel a předseda představenstva CPORR

Společnost PORR je první veřejně obchodovanou společností v Rakousku, která obdrží tři certifikáty pro svůj systém vnitropodnikových směrnic a organizačních opatření Compliance Management System (CMS): Kromě rakouského standardu ONR 192050 stavební firma PORR splňuje požadavky mezinárodních norem ISO 19600 a nového mezinárodního protikorupčního standardu ISO 37001. Osvědčení vydané společností AUSTRIAN STANDARDS se vztahují na firmy PORR AG a PORR Bau GmbH. Rovněž všechny dceřiné společnosti PORR jsou řízení v souladu s jednotnými standardy, platnými pro celou skupinu.

Byla dokončena certifikace podle národních a mezinárodních norem: Compliance Management System společnosti PORR zahrnuje všechna opatření nezbytná k dodržování interních směrnic a jednání v souladu se zákonem. Byly prověřeny oblasti korupce, antimonopolního práva, dodržování burzovního zákona a vyhlášky pro vydavatele cenných papírů a rovněž mzdový a sociální dumping.

Před několika lety PORR stanovil jasné pokyny pro své zaměstnance ve všech oblastech, v nichž se mohou rozhodovat a bezpečně pohybovat podle svých nejlepších znalostí a svého svědomí. V posledních letech byly tyto pokyny pro dodržování předpisů začleněny do všech koncernových dokumentů.

V závěru roku 2016 byla přijata nová celosvětová norma ISO 37001 "Systémy protikorupčního managementu". PORR je první stavební firmou v Rakousku a ve svém oboru také jednou z prvních firem v mezinárodním měřítku, která byla schopna tento standard aplikovat. "Pro nás to bylo velmi důležité. PORR coby koncern se silným vlivem na okolní společnost si je vědom své odpovědnosti," říká Karl-Heinz Strauss, generální ředitel PORR, a zdůrazňuje: "U nás korupce nemá místo."

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Sandra C. Bauer

Vedení PR | mluvčí koncernu

PORR AG

Tel.: +43 50 626-3338

Mob.: +43 664 626-3338

comms@porr-group.com

Jiří Římánek

E-mail: rimanek.jiri@gmail.com

Tel.: +420 777 124 879

Foto: Karl-Heinz Strauss, generální ředitel PORR

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-Rakousko-stavby-hospodářství-právo-firmy-PORR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.