Češi dokončují předávání know-how v oblasti odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku

Praha 6. listopadu (PROTEXT)

Projekt realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Mongolskem s názvem "Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží" již od února 2016 postupně spěje ke konci. Projekt je zaměřený na předávání specifické zkušenosti českých expertů v oblasti odstraňování ekologických zátěží způsobených činností člověka. Hlavním partnerem na mongolské straně je Ministerstvo životního prostředí, zeleného rozvoje a turismu.

Projekt je ve dvou fázích realizován v letech 2013-2017. V rámci první fáze (2013-2015) proběhl především sběr dat, vytvoření metodik a manuálů a elektronické databáze v GIS. Na základě získaných dat byla v únoru 2016 zahájena realizace 2. fáze projektu (2016-2017) zaměřené na podrobný průzkum vybraných lokalit a vzorové sanační aktivity, které představily vhodné sanační opatření pro vybrané typy kontaminovaných lokalit vyskytujících se v Mongolsku.

V loňském roce byly na lokalitách Nalaikh, Bulgan a Zuunbayan realizovány průzkumné práce, byly zpracovány rizikové analýzy a byla navržena nápravná opatření. Na tyto činnosti navázalo školení průzkumných prací, které proběhlo v září 2016. Školení sestávalo z teoretické a praktické části. Mezi účastníky byli relevantní zástupci státní správy a odborné inspekce ze všech aimagů Mongolska. Pro lokality Bulgan a Nalaikh byly zpracovány vzorové sanační projekty a v září t.r. proběhlo školení sanačních technologií a závěrečný workshop. Kromě teoretické části byla součástí školení i praktická část v rámci, které proběhly demonstrativní sanační zásahy na lokalitách Bulgan a Nalaikh. Obou školení, konaných v roce 2016 a 2017, se zúčastnilo více než 70 osob.

Realizátorem projektu je společnost DEKONTA, a.s., ve spolupráci s partnerskou organizací GEOMIN, s.r.o. Obě společnosti mají s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti. Společnost DEKONTA, a.s. působí v Mongolsku již od roku 2010, kdy byla zahájena realizace projektu s názvem "Průzkum znečištění a návrh sanace v průmyslovém areálu Hargia v Ulánbátaru", financovaný rovněž z prostředků Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Mongolskem.

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci České republiky s Mongolskem v oblasti rozvojových projektů a sektorové téma obecná ochrana životního prostředí je jednou z prioritních oblastí podpory ze strany České republiky. V Mongolsku je toto téma stále aktuální a problematika starých ekologických zátěží bude i v budoucnu představovat perspektivní trh pro české firmy, které získaly při řešení zátěží v naší zemi za posledních 26 let bohaté zkušenosti.

Kontakt:

Hana Čermáková, e-mail: cermakova@dekonta.cz

Klíčová slova ČR-Mongolsko-ekologie-odpady-firmy-Dekonta

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Věda, vzdělávání a školství
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.