Vyjádření důvěry i ocenění Pionýru

Praha 20. října (PROTEXT)

Logo organizace Pionýr.

Středa 18. 10. 2017 byla pro Pionýr zásadním milníkem. Přinesla uznání i praktický příslib víceleté podpory činnosti ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pan ministr, prof. Stanislav Štech, bezprostředně před podpisem "smluv o dlouhodobé spolupráci při naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020“ pronesl: "Dnešní akt byl dlouho připravovaný a velmi očekávaný a je především vyjádřením důvěry. Z naší strany je to velké poděkování za to, co děláte. Vnímám to tak, že pro vás je podpis smlouvy závazkem, který znamená, že budete pokračovat v tom, co děláte."

Pionýr patří mezi tzv. uznané organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží už od roku 2004, kdy šlo hlavně o morální ocenění a potvrzení nepřehlédnutelného postavení na poli volnočasových aktivit dětí a mládeže. Nyní byl naplněn záměr MŠMT z r. 2014 a k titulu byl doplněn i příslib ministerstva o víceleté finanční podpoře.

Ten je pro Pionýr, coby pro neziskovou organizaci, jež je dotačně financována v ročním cyklu a do vzdálenější budoucnosti může plánovat jen přibližně, velkým darem...

"Pionýr patří mezi nestátní neziskové organizace, kterým se podařilo naplnit 15 zdaleka ne jen formálních kritérií pro získání titulu uznané organizace pro práci s dětmi a mládeží. Uzavřená smlouva by nám měla poskytnout finanční jistotu na několik let dopředu, což nám umožní mnohem více se soustředit na rozvoj činnosti." Poznamenala k tomu ekonomka a místopředsedkyně Pionýra Kateřina Brejchová, která náš spolek při podpisu zastupovala spolu s předsedou Pionýra Martinem Bělohlávkem. Ten na její slova navázal: "Pro nás jde o významný signál, chápu to jako vyjádření, že pro mnohé neviditelná práce našich dobrovolníků má smysl a pro společnost je přínosem. Smlouvu vnímám také jako ocenění tisíců pionýrských dobrovolníků, kteří se věnují práci s dětmi a nabízejí jim smysluplné využití volného času, a současně jako výzvu, abychom obstáli i v dalších letech."

Na to, že by činnost spolku jako Pionýr, která zahrnuje nejenom oddílové schůzky, výlety a tábory, ale i otevřené akce a soutěže, kterých se může účastnit i veřejnost, nebyla možná bez dobrovolníků, vzpomenul při příležitosti podpisu smlouvy i ministr Stanislav Štech: "Chtěl bych vyslovit uznání všem, kteří se práci s dětmi a mládeži mimoškolně věnují, protože právě při těchto aktivitách se děti naučí celou řadu dalších věcí, které dávají základ celoživotnímu učení."

Pionýr obnovil svou samostatnou činnost v lednu 1990. Dnes patří k největším spolkům pracujícími s dětmi a mládeží v ČR. Ve všech krajích republiky nabízejí oddíly svou pravidelnou činnost (je jich přes 500) a volnočasové kluby (kterých je přes 100) se otevírají každému, kdo má zrovna zájem o činnost. Pořádány jsou i velké akce na úrovni krajů či celé republiky, řada z nich je otevřených i veřejnosti, jako například Ledová Praha, kulturně-umělecká soutěž Pionýrský Sedmikvítek nebo koncert Děti dětem.

Informaci podává:

Jakub Kořínek

jakub@pionyr.cz

777 745 886

Klíčová slova ČR-rekreace-školy-vláda-Pionýr

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.