TextilEco a.s. již potřetí pořádá Týden pro UNICEF

Praha 16. října (PROTEXT)

Společnost TextilEco a.s., která se zaměřuje na sběr nepotřebného oblečení, i tento podzim spolupracuje s UNICEF Česká republika na společné kampani. Týden pro UNICEF probíhá od 16. 10. do 21. 10. 2017 ve třech prodejnách Genesis v Praze. Během tohoto týdne věnuje TextilEco a.s. jednu čtvrtinu z každého prodaného výrobku na podporu vzdělávacích programů UNICEF pro děti v nejchudších zemích světa.

Společnost TextilEco a.s., provozovatel sítě obchodů Genesis, znovu navazuje na spolupráci s UNICEF Česká republika, které od května 2016 poskytla finanční dar v celkové výši 574 913 Kč. Aktivitám UNICEF je společnost TextilEco a.s. dlouhodobě nakloněna. Během informační kampaně Týden pro UNICEF jsou přímo podpořeny jejich aktivity, TextilEco a.s. tak přispívá k rozšiřování povědomí o UNICEF mezi českou veřejností. Během tohoto týdne putuje celkem 25 % z ceny každého zakoupeného kusu v pražských prodejnách Genesis na podporu vzdělávacích programů UNICEF.

Anna Smolíčková z TextilEco a.s. k akci dodává: "Domnívám se, že kampaň bude úspěšná a má velký potenciál do budoucna. V průběhu první kampaně byla veřejnost překvapena, při druhé kampani byla zvědavá a dnes registrujeme touhu lidí se aktivně zapojit a pomáhat."

UNICEF (Dětský fond OSN) vznikl bezprostředně po 2. světové válce v roce 1946. Jejich programy zajistily přežití celé generace dětí v poválečné Evropě, včetně tehdejšího Československa. Od počátku směřuje UNICEF pomoc do zemí, kde je situace dětí nejhorší. Trvale působí ve všech krizových oblastech světa - v Sýrii, Iráku, Jižním Súdánu nebo Severní Koreji. Jejich programy cílí na trvalé odstranění příčin problémů a intenzivně spolupracují s místními komunitami a dobrovolníky, aby byla pomoc co nejefektivnější.

Cílem společnosti TextilEco a.s. je sběr použitých oděvů, obuvi, hraček i bytového textilu. Ve spolupráci s městy, obcemi a soukromými společnostmi tyto věci vracejí různou formou zpět lidem k opětovnému použití. Řadu let tak dávají lidem možnost, aby se dobrovolně podíleli na snižování objemu odpadů, který každý z nás denně vytváří. Díky své činnosti se podílejí na snižování uhlíkové stopy. Smysluplně prodlužují životní cyklus oděvů, jelikož se nemusejí znovu vyrábět. S nadšením podporují neziskové projekty informující o tom, že lidé nemusí být lhostejní k nepotřebným věcem.

„Všechno, s čím společnost TextilEco a.s. pracuje, je v první řadě nevyčerpatelný zdroj energie. Zasluhuje ale nekonečnou údržbu, úctu a pokoru při své správě. Jen tak se mohou nepotřebné věci od lidí vrátit zpět do společnosti těm lidem, kterým budou opět pomáhat a přinášet radost a nadšení,“ dodává Anna Smolíčková.

Kontakty pro redaktory:

- Více informací o společnosti TextilEco a.s. naleznete na webových stránkách www.textileco.as a na také na Facebooku Třídíme oděvy.

- Více o činnosti UNICEF si můžete přečíst na webových stránkách www.unicef.cz a na Facebooku UNICEF Česká republika.

- Informační kampaň bude probíhat v pražských obchodech Genesis na Národní třídě, na ulici Palackého a na ulici Jindřišská.

- Grafiku ke kampani naleznete ke stažení na tomto odkazu.

O společnosti TextilEco a.s.

Společnost TextilEco a.s. se zaměřuje na sběr nepotřebného oblečení v Česku. Jejich kontejnery jsou k dispozici v 2850 městech v Česku, díky kterým již vysbírali 32 000 tun oděvů. Po celém Česku je rozmístěno 4 640 kontejnerů, do kterých mohou lidé vhazovat oděvy, boty, měkké i tvrdé hračky, kabelky i bytový textil. Společnost TextilEco a.s. je velmi aktivní v pomoci potřebným, k dnešnímu dni věnovali finanční příspěvek potřebným v celkové výši 3 174 845 Kč. Mimo UNICEF podporují také Středisko volného času Letokruh Letovice, Lékaře bez hranic, Nadaci SOVA, DMO POBYTY o.s., EKO The Tap Tap, Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z. s., Borůvka Praha o.p.s., Jedličkův ústav a školy a Domy s pečovatelskou službou v Českém Krumlově, o.p.s.

Obecně o UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější - do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde 91 % ze získaných prostředků, 6 % jde na provoz a management a 3 % na investice, fundraising a koordinace. Hospodaření UNICEF podléhá nejpřísnější kontrole mezinárodních i českých institucí.

Vzdělávací programy UNICEF

Na světě stále ještě nemůže chodit do školy více než 53 milionů dětí mladších 15 let, což činí 9 % světové dětské populace. Nejhorší situace je v subsaharské Africe, kde je právo na vzdělání odepřeno každému čtvrtému dítěti. Prostřednictvím vzdělání mohou dát dětem z nejchudších zemí světa šanci na lepší budoucnost a zajistit, že až vyrostou, zůstanou ve své zemi a budou ji lépe spravovat. Vedle záchrany dětských životů je hlavní prioritou dostat všechny děti - chlapce i dívky - do školních lavic, byť by šlo "jen" o školní stany, které jsou dočasným řešením pro uprchlické tábory, nebo improvizované školy.

UNICEF na podporu dostupnosti vzdělání v mnoha zemích rozvíjí projekty tzv. škol přátelských k dětem, které umožňují dětem získat základní vzdělání a znalosti potřebné pro budoucí život. V těchto školách se neplatí školné a uniforma není povinností. Hlavní myšlenkou projektu je aktivní zapojení celé komunity: školy staví místní obyvatelé, UNICEF jim poskytuje stavební materiál a nářadí, které jsou pro komunitu příliš drahé nebo nedostupné. Dále zajišťuje také přípravu učitelů a vybavení škol jednoduchým nábytkem a učebními pomůckami. Na stejném principu jsou zřizovány také neformální komunitní školy určené pro děti, které musejí pracovat, a režim školy je proto uzpůsoben jejich časovým možnostem.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Karolína Gumulcová

E-mail: karol@laceup.cz

Tel.: 723 771 507

http://laceup.cz/

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-sociální-textil-UNICEF-firmy-TextilEco

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.