Jiná předvolební realita - výzkum Sněmovna volby 2017

Praha 11. října (PROTEXT)

Předvolební výzkum společnosti Plus Press Agency říká: Pravda o možném výsledku Volby 2017 může být hodně překvapivá. Neřešíme procenta z křišťálové koule, ale hledáme cestu objektivního posouzení momentálního stavu z pohledu běžného občana, který není fanatickým zastáncem jedné strany či hnutí. Zaměřili jsme se tedy na realitu té části společnosti, která většinou dosud nevolila, ale nyní hledá svého zástupce v politickém světě.

Výzkum byl provedený jako kvalitativní, na základě obsahové analýzy odpovědí dotazovaného vzorku 700 respondentů během září 2017, které byly konfrontovány se současnými předvolebními informačními výstupy kandidujících subjektů, tak jak se prezentují v mediích. Pro konečné výstupy bylo nepostradatelné definování klíčových mediálních sdělení u kandidujících subjektů v porovnání s ohlasem u dotazovaných respondentů. Byla prokázána 65 procentní objektivnost výstupů, což je neporovnatelně vyšší pravděpodobnost, než je u prostých dotazovacích kampaní, kde je základem výsledku předpoklad.

Jako pojistka objektivnosti byla uskutečněna cloudová analýza programů jednotlivých stran a hnutí kritériem nejčastěji se vyskytujících se slov. Celkové výsledky jsou překvapující a pro blížící se volby možná objektivnější než běžné dotazníkové ankety.

Položené otázky:

1. Který program slibuje voliči pro něj nejvíce pozitivních změn bez ohledu na jejich reálnost plnění (volební populismus)?

1. ČSSD

2. SPD

3. STAROSTOVÉ

4. ODS

5. REALISTÉ

6. ODA

7. PIRÁTI

8. KDU-ČSL

9. ANO

10. TOP 09

2. Který politický subjekt má nejvíce znaků vlasteneckého nacionalismu?

1. ŘN -VU

2. REALISTÉ

3. KSČM

4. DSSS

5. ODS

6. ROZUMNÍ

7. SPD

3. Který politický subjekt je nejvolitelnější pro běžného občana?

1. ČSSD

2. ODS

3. ANO

4. KSČM

5. TOP 09

6. KDU-ČSL

7. ŘN-VU

8. PIRÁTI

9. SPD

10. REALISTÉ

Slovní hodnocení vyplývající z obsahové analýzy odpovědí respondentů a mediálních výstupů

1. ČSSD při své provedené nedávné konsolidaci našla tu správnou cestu k voliči. Výborná volba pro úspěšný volební výsledek je volba lídra Zaorálka. Člověk, který je absolutním protipólem nevýrazného Sobotky a umí prosazovat své postoje. ČSSD vsadila na typickou víru v předvolební sliby. Sociální politika státu pečující zásadně o všechny je pro voliče absolutní priorita. Volič začíná chápat, že sociální demokracie je pro něj lepším partner pro spokojený život nežli čím dál více nečitelné ANO.

2. ODS stoupá vzhůru. Důvodem je chování hnutí ANO vůči aktivním podnikatelům a čím dál více mediálně odkrývaný negativní obraz Babiše a jeho podnikatelských aktivit. ODS pomáhá i spojení se Soukromníky, které je přivedlo k více pragmatické rétorice a vysoce účelové volební kampani, ze které je jednoznačně cítit marketingová zkušenost senátora Valenty. Do životní formy se dostává i předseda ODS Fiala. Podnikatelský svět i se svými zaměstnanci touží po návratu dobrých časů vlády ODS, které se tím vrací na výsluní politické poptávky.

3. ANO si uvědomuje, že bojuje na naší politické scéně proti všem a všichni proti němu. Nebylo přijato mezi trvalé protagonisty politického dění. Voličská základna se v současné době rekrutuje především z voličů s nízkorozpočtovým příjmem, které potěšilo, že tzv. došlo i na "jeho hospodského". ANO těží ze závisti chudých vůči bohatším, ne skutečně bohatým. Pokud ANO neovládne po volbách sněmovnu, nemá jasné vyhlídky pro další parlamentní volby. Proto jeho předvolební snaha je zacílena k dalším stranám a hnutím, které by si rádo sebou vzalo do sněmovny jako servisní organizace pro hlasování. Hovoří se zcela objektivně o SPD a Zelených. Budoucnost hnuti ANO je skrytá ve výsledku těchto voleb.

4. KSČM je stabilní politická strana bez jakýchkoli významných aktivit, která díky současnému vedení vegetuje na politické scéně. Při tom je zřejmé, že v druhé funkcionářské garnituře to vře, ve snaze o mnohem agresívnější politickou práci. Svým voličům nemusí nic slibovat, vzhledem k jejich ideologické oddanosti. V současné době je zřejmý nárůst zájmu o tuto stranu spojený s návratem dříve pasívních podporovatelů. Je to výsledek stabilní politiky, která v současném politickém dění vykazuje velkou míru loajality. Volební úspěch je zajištěn odpovědností straníků.

5. TOP 09 je v politické společnosti hlavním představitelem proevropského EU Projektu, na což v současné hektické době migrantských strašidelných příběhů doplácí u voličů. Další ránu v podobě voličského nezájmu mu přisuzuje ta skutečnost, že není populistickým subjektem získávající hlasy prostřednictvím planých slibů. Současnému předsedovi Kalouskovi běžný volič nerozumí, protože jeho rétorika potřebuje pro pochopení už větší přehled a vzdělanost. Silnou voličskou základnu má jednak ve sféře vysokoškolské, kde je další výhodou silná proorganizovanost a odpovědnost, ale také u vzdělaných voličů, kteří chtějí svým dílem přispět k vybudováni silného evropského společenství. Pro všechny tyto voliče je Kalousek nejvzdělanější a zároveň nejlépe rétoricky vybaveným politikem u nás.

6. KDU-ČSL je politický subjekt bez chuti, který mnoho let přežívá na politické scéně. Využívá přirozeného politického proudu bez vlastní iniciační aktivity. Jeho způsob postojů a reakcí je skoro totožný s řimskokatolickou církví, dá se tedy předpokládat, že tato strana zde setrvá na věčné časy. Volební úspěch je zaručen stabilní voličskou základnou, která má svoji ideologickou odpovědnost vůči své víře, kdy reprezentantem jejich víry ve světském světě politiky je jejich strana. Přínosem pro tento subjekt je osoba předsedy Bělobrádka. Mladý, pohledný a chytrý muž přivádí svým moderním pojetím politiky a křesťanství mladé, ne tolik věřící voliče.

7. ŘN-VU je zatím nekompaktní hnutí, ale má veškeré znaky všelidového uskupení. Umělo jednoznačně definovat konzervativní nacionalismus a reálně ho přeneslo do volebního programu. Je zde zřejmý pokus o návrat k První republice, což v současném společenském uspořádání je zcela nemožné. Jejím negativem je pro voliče to, že zásadně nic neslibuje, pouze konstatuje. Je uskupením s minimální vnitrostranickou demokracií, které je zatím bez větších karambolů navenek řízeno předsedou Zicklerem. Ten v poslední době deklaruje spíše umírněnou formu politické rétoriky hnutí. Díky tomu se stalo představitelem rozumné a přijatelné formy nacionalismu pro vlasteneckého voliče. Stejně jako pro příznivce velké Evropy je TOP 09, pro národní patrioty je to ŘN-VU .

8. PIRÁTI se dostali z pozice pouhých rebelů do postavení politického hnutí s absolutně netradičními pohledy na určité specifické problémy života naší společnosti. Proto si i nadále jako představitelé rebelie vytváří elektorát mezi, již ze samotného principu, též rebelující mladou generací. Navíc jim zůstávají věrní ti dříve mladí, kteří dnes dospěli, tak jako jejich strana. Obrovskou výhodou je vnitřní stabilita ztělesněná dlouholetým předsedou Bartośem. Jejich deklarovaná předvolební myšlenka na legalizaci marihuany jim neustále dává punc volnomyšlenkářů, při prostudování jejich programu však tato bublina rychle splaskává.

9. SPD jako strana, bez osobnosti Tomia Okamuri, jsou pouze tři písmena. Neskutečně pracovitý Okamura svojí urputností sice dovedl tuto stranu do stavu, který připomíná nezastavitelný obrovský parník, který se nekompromisně řítí do cíle, ale mnoho voličů si začíná být vědomo toho, že jde pouze o jistý přelud a odraz v pokřiveném zrcadle. Celé hnutí trpí tím, že jeden člověk je málo.

10. REALISTÉ jsou derivátem ODS a ŘN-VU. Jsou atraktivní pro voliče ODS, kteří hledají něco nového, akčnějšího a pak pro ty, které zaujal program ŘN-VU, které je však pro ně příliš všelidové hnutí a bez elit. Na politickou scénu ve své podstatě nepřináší nic nového, pouze se snaží vytvořit líbivý koncept vlastenecké pravice. O tomto tvrzení svědčí i jeho předvolební hesla. Původní raketový nástup lídra Robejška dnes zapadl do běžného průměru politického spektra.

Kontakt:

agentura Plus Press Agency, s.r.o.

e-mail: martin@plusagency.cz

Klíčová slova ČR-volby-sněmovna-firmy-Plus Press Agency

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.