České zákonodárné sliby chyby

Praha 11. října (PROTEXT)

Norek Foto: Jiří Holub

Norek Foto: Jiří Holub

Veřejné mínění, zformované především agilními ochranářskými aktivisty, prosadilo zákaz chovu kožešinových (masožravých) zvířat. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání prošla bez širší demokratické diskuse a bez zohlednění všech úhlů pohledu na tuto problematiku Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a Senátem Parlamentu ČR. "Celé dílo" završil začátkem září svým podpisem prezident republiky.

Vše bylo vydatně mediálně prezentováno jako nutný krok k záchraně trpících zvířat. Zdravý selský rozum však zůstává stát. Namísto toho, aby Česká republika prostřednictvím veterinární správy a Policie ČR zrušila nekvalitní chovy a postupovala koncepčně a systematicky, tak šmahem, zcela nelogicky, zlikvidovala celé prosperující odvětví našeho zemědělství.

Absurdní je, že teď, před volbami, všude slyšíte plno květnatých řečí o tom, jak se české zemědělství bude podporovat. (Na zahájení výstavy Země živitelka 2017 bylo těchto líbivých proslovů obzvláště zhusta.) A jaká je skutečnost? Uvolnili jsme místo zahraničním firmám. Nepomohli jsme kožešinových zvířatům, jenom jsme je poslali do chovů na východ od nás, kde se pohodou zvířat nikdo nezabývá. Ignorujeme zákony trhu. Kde je poptávka, bude i nabídka. Když nebudou chovy kožešinových (masožravých) zvířat u nás, budou jinde. Ale vysvětlovat můžete pouze tomu, kdo chce chápat.

Aby toho nebylo málo, veřejnosti se "servírují" vyslovené lži, jenom aby byl klid. Součásti novely zákona měla být prováděcí vyhláška, která měla řešit odškodné majitelům vyvlastněných rodinným farem. (Český svaz chovatelů se snažil našim zákonodárcům, bohužel marně, vysvětlit, že vyvlastněné firmy mají svou nemalou tržní hodnotu, a to je třeba při odškodnění zohlednit.) Nestalo se tak. Prováděcí vyhláška žádné odškodnění neřeší.

Absurditou nejhrubšího zrna je to, že zástupci zákonodárného sboru i vysocí státní úředníci nyní shodně nabádají a vybízejí (jak paradoxní) Český svaz chovatelů nebo jeho jednotlivé chovatele, aby se domáhali svých práv soudní cestou! Lze z toho vyvozovat, že demokratický legislativní proces je v České republice dokonalosti na hony vzdálený. Nebo snad právě sklízíme abnormálně trpké ovoce rychle vypěstovaného a nedozrálého zákona?

Média dál mylně informují, jak chovatelé kožešinových (masožravých) zvířat, majitelé vyvlastněných rodinných farem, dostanou náležité kompenzace. Ministerstvo zemědělství, včetně ministra samotného, nás dál blahosklonně ubezpečuje, že se není čeho obávat, že se všechno vyřeší. Opravdu? Slibem neurazíte nebo taky sliby chyby. Inu, jak jinak, je před volbami...

Demokratická diskuse, zohlednění všech argumentů, nic tady nefunguje. A tak se skupina senátorů rozhodla, že se proti absurdnímu rozhodnutí o zrušení jednoho našeho odvětví zemědělství a vyvlastnění prosperujících rodinných farem ohradí, a to formou ústavní žaloby. Chovatelé se na Ústavní soud zas obrátí prostřednictvím ústavní stížnosti.

Jeden ze senátorů si permanentně lebedí, jaký je Senát fajn. Taky se nechal slyšet, že českou justici nezatíží, když se chovatelé budou zrušení kožešinových farem bránit. Nabízí se parafráze. Demokracie je fajn, když funguje... Než se učinil onen zásadní "rušící" krok, který novela zákona na ochranu zvířat proti týrání přinesla, měla proběhnout demokratická diskuse. Nic takového se ale nestalo.

Inu, justici možná soudní spory nezatíží. Budeme doufat, že alespoň Ústavní soud bude na věc pohlížet podle zákonů, a ne jenom populisticky a se snahou podbízet se veřejnému mínění a těm, kteří chtěli zákaz prosadit.

Ono je fajn rušit jiným podnikání, chrlit zákazy a nemyslet na důsledky. Tedy fajn z pohledu toho, koho se to zrušení netýká. Někdo zkrátka zrušení českých chovů potřeboval... Opravdu chceme podporovat české zemědělce?!

https://www.youtube.com/watch?v=RUNa27Ckem4

Kontakt:

Český svaz chovatelů, z.s.

www.cschdz.eu

stejskalova@cschdz.eu

Klíčová slova ČR-chov-Český svaz chovatelů

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.