Skončil 6. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením, který letos zahrnoval 84 akcí konaných v celé České republice

Praha 2. října (PROTEXT)

Zahajovací konference v Senátu PČR

Do 6. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením se zapojilo více než 50 partnerů, proběhlo 84 akcí v celé České republice. Akci zaštítili: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; radní Magistrátu hl. M. Prahy Daniel Hodek; senátor Lumír Kantor; ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a ministr kultury Daniel Herman.

Již 6. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením odstartoval ve čtvrtek 21. září za účasti předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Petera Koliby, senátorky Renaty Chmelové, šéfredaktora webového portálu helpnet.cz Jaroslava Wintera a ředitelky Centra pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s. Jany Fenclové.

Úvodní příspěvky vystupujících nebyly věnovány jen obecnému pojetí sluchového postižení, zaměřovaly se především na ranou péči a screening sluchu. Právě raná péče a screening sluchu jsou témata, kterým po dlouhou dobu nebyla v České republice věnována dostatečná pozornost, přestože se jedná o zásadní a základní atributy prevence sluchových vad. Cílem festivalu je proto na tuto problematiku upozornit a bořit hranice mezi neslyšícími a zbytkem populace.

"Vnímám tento festival jako výjimečnou událost, která patří k silným nástrojům zprostředkování informací o sluchovém postižení široké veřejnosti. Věřím, že i letošní ročník přispěl k tomuto důležitému poslání. A především děkuji organizátorům, celému realizačnímu týmu ORBI PONTES, z.s., že k tomu významně přispívají," poděkoval organizátorům ve své zdravici senátor Lumír Kantor, který nad festivalem převzal záštitu.

Způsobům osvěty této problematiky se v rámci festivalu meze nekladly. V rámci letošního ročníku se konalo celkem 84 různorodých akcí - vzdělávacích, sportovních i kulturních. S osobami se sluchovým postižením se mohla široká veřejnost seznámit také na dnech otevřených dveří, prohlídkách ZOO v Praze, Ostravě a Ústní nad Labem, divadelních představeních, přednáškách pro širokou veřejnost či přednáškách zaměřených na studenty. Všechny akce byly tlumočeny do znakového jazyka a simultánně přepisovány.

Přestože se festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením konal ve dnech 22. - 30. září, mnoho akcí stále probíhá. Jednou z nich je výstava fotografií slavných hvězd a neslyšících ve Švandově divadle, která bude k vidění do 12. října a následně bude putovat po České republice. Křest kalendáře s názvem Posloucháme očima proběhl ve čtvrtek 21. září za přítomnosti autora fotografií Michaela Kratochvíla a kmotra kalendáře Antonína Kratochvíla.

Hlavním partnerem festivalu je již šestým rokem ČSOB, a.s., hlavním mediálním partnerem je ČTK Protext. Děkujeme za podporu všem partnerům a příznivcům.

Kontakt:

Ladislav Kratochvíl

ředitel ORBI PONTES, z.s., kratochvil@orbipontes.cz, http://www.orbipontes.cz.

Klíčová slova ČR-výtvarné-menšiny-handicapovaní-ORBI PONTES

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.