Dobrovolná nabídka převzetí akcií PEGAS NONWOVENS SA

Praha 26. září (PROTEXT)

R2G Rohan Czech s.r.o. ("R2G Rohan") oznamuje ukončení své dobrovolné nabídky převzetí adresované všem akcionářům společnosti PEGAS NONWOVENS SA ("Pegas") za cenu 1010 Kč za jednu akcii.

R2G Rohan obdržel k okamžiku ukončení nabídky převzetí v 17 hodin 25. září 2017 celkem 6,148,301 akceptací přijatých v souladu s podmínkami nabídky převzetí. K okamžiku vypořádání tak R2G Rohan získá 6,148,301 akcií ve společnosti Pegas, což představuje 70,16% na základním kapitálu společnosti.

Dalších 686,452 akceptací představujících 7,83% základního kapitálu je nadále předmětem revize ze strany agenta pro vypořádání a poradců společnosti R2G Rohan. Vypořádání převodu akcií nastane 5. října 2017.

Před zahájením závaznosti nabídky převzetí společnost R2G Rohan vlastnila 949,376 akcií ve společnosti Pegas odpovídající 10,83% základního kapitálu. Společnost R2G Rohan nenabyla žádné akcie po dobu závaznosti nabídky jinak než prostřednictvím nabídky převzetí. Bez akceptací, které jsou nyní stále předmětem revize, tak bude R2G Rohan k okamžiku vypořádání celkem vlastnit 7,097,677 akcií ve společnosti Pegas, což představuje 80,99% základního kapitálu.

Jakub Dyba, ředitel přímých investic R2G, k tomu uvedl:

"Jsme potěšeni výsledkem naší dobrovolné nabídky převzetí, která potvrzuje, že nabídková cena byla atraktivní pro akcionáře Pegasu. Jakožto majoritní akcionář se těšíme na spolupráci s managementem a podporu společnosti v jejím strategickém růstu v Evropě i mimo ni."

R2G Rohan je investiční společností nepřímo vlastněnou rodinou nadací Oldřicha Šlemra a softwarovými průkopníky a podnikateli Eduardem Kučerou a Pavlem Baudišem.

Pegas je významný výrobce netkaných textilií využívaných převážně pro produkty osobní hygieny, v menší míře pak ve stavebnictví, zemědělství a medicinských aplikacích. Je aktivní především na trzích v Evropě, na Středním východě a v Africe.

R2G je rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku se sídlem v Praze, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr.

Klíčová slova ČR-textil-finance-akcie-firmy-R2G Rohan-Pegas Nonwovens

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.