Klient má při krachu cestovní kanceláře nárok na vrácení plné částky

Praha 15. září (PROTEXT)

Při úpadku cestovní kanceláře mají její klienti nárok na vrácení plné částky, pokud se zaplaceného zájezdu ještě nezúčastnili. Částečně kompenzováni by měli být i ti, kteří byli z důvodu krachu cestovní kanceláře nuceni zájezd předčasně ukončit. Jejich nárok vyplývá ze zákona, a to i v případě, že cestovní kancelář měla pojištění pro případ úpadku s nízkým limitem pojistného plnění. Platí to také pro nedávný úpadek CK Azur Reizen a Maxi Reisen. Pojištění se však nevztahuje na všechny nároky.

Každá cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku. „Pojištění cestovní kanceláře proti krachu klientům vzniká nárok na plnění z pojištění v případech, kdy cestovní kancelář kvůli úpadku neposkytne dopravu ze zahraničí do ČR, nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, pokud se zájezd neuskutečnil, nebo nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu,“ komentuje Petr Novák, právník společnosti Vaše nároky.cz.

Povinnost cestovních kanceláří sjednat si pojištění proti úpadku v tomto rozsahu vychází přímo ze zákona. Konkrétně z předpisu č. 159/1999, zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Poškozený klient si může na webu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur zjistit, u jaké pojišťovny je daná cestovní kancelář pojištěna.

V případech vyjmenovaných předpisem č. 159/1999 v ustanovení §6 odst. 1, což jsou výše zmíněné případy, je pojišťovna povinna plnit za cestovní kancelář v plné výši. A i v případě, kdy je limit sjednaný mezi pojišťovnou a cestovní kanceláří nižší, z judikatury vyplývá, že má klient nárok na plnou částku, neboť vztah mezi pojišťovnou a cestovní kanceláří nemůže omezovat nároky klienta.

„Dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb. je pojišťovna povinna uspokojit nároky zákazníků pouze do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Nicméně existuje judikatura, podle které má spotřebitel nárok na plnou částku, neboť smluvní vztah je pouze mezi pojišťovnou a cestovní kanceláří, takže se omezení nemůže vztahovat na nárok klienta a klient tak může po pojišťovně požadovat plnou výši nároku. Judikováno Nejvyšším soudem, rozhodnutí NS 23 Cdo 2221/2015, i Ústavním soudem, rozhodnutí III. ÚS 1996/13-1, IV. ÚS 2370/15-1, IV. ÚS 3092/16-2,“ vysvětluje právník.

Jestliže pojišťovna plnit odmítne je možné nárokovat plnou částku soudní cestou. „V těchto případech totiž pojišťovna plnit musí. S odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu by zde měla být velká šance na úspěch,“ dodává právník z Vaše nároky.cz.

Výše zmíněné případy jsou však jediné případy, na které se vztahuje povinné pojištění. „V případě jiných nároků klientů a úpadku cestovní kanceláře by jim nezbývalo nic jiného, než tyto své pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení cestovní kanceláře a následně doufat, zda a do jaké míry budou uspokojeny. Faktické vymožení těchto nároků tak může být v případě krachu cestovní kanceláře podstatně ohroženo,“ objasňuje právník Novák.

Kontakt:

Eva Jurčíková

eva.jurcikova@vasenaroky.cz

+420 724 710 993

Klíčová slova ČR-turistika-CK-zákon-finance-Vaše nároky.cz

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.