Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

Praha 8. září (PROTEXT)

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

Těžební unii, která zastupuje více než 120 organizací, jejichž činnost souvisí s dobýváním a úpravou nerostných surovin, se dostal do rukou materiál s názvem Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin.

S uvedeným materiálem zásadně nesouhlasíme, protože navrhuje bezprecedentní krok, který především atakuje existující horní legislativu ve snaze ji nepřípustně dotvářet prostřednictvím předpisů nižší právní síly, což může ve svých důsledcích hrubě poškodit investiční prostředí ČR a důvěru zahraničních investorů v právní stát a jeho principy. Principem materiálu, se kterým nesouhlasíme, je snaha o ustavení nekontrolovatelného monopolu státního podniku na průzkum a těžbu mnoha druhů surovin, včetně uranu, a to bohužel v rozporu s platnou a účinnou právní úpravou. Materiál považujeme za pokus dezinterpretovat platnou státní surovinovou politiku. Taktéž odmítáme posilování role státního podniku a v materiálu obsažené úvahy o obnovení ekologicky neudržitelné těžby uranových ložisek v sedimentech České křídové tabule s reálným ohrožením podzemních vod. Úvahy o využití takto problematických technologií ohrožují pověst celého těžebního sektoru.

Co se týče dalšího průzkumu a těžby uranu, je také nutno zohlednit budoucí výrazné výdaje státních prostředků.

Za naprosto skandální považujeme, že tento zásadní materiál byl připraven za zády odborné veřejnosti a profesní asociace, které jsou zastoupeny v Radě vlády pro surovinovou a energetickou politiku, nebyly zahrnuty do meziresortního připomínkového řízení. Jsme přesvědčeni, že materiál tak zásadního významu měl rovněž být projednán touto Radou vlády, jakož i Legislativní radou vlády ČR.

Jeho neprojednání považujeme za hrubé porušení pravidel, která v této oblasti byla dosud respektována.

Vážený pane premiére, žádáme Vás osobně, stejně jako ostatní členy vlády, jejichž mandát končí za několik málo týdnů, aby tento konfliktní materiál vláda do konce svého volebního období již neprojednávala s ohledem na možné fatální důsledky takto narychlo připravovaného kroku.

Kontakt:

Ing. Pavel Fiala

předseda představenstva Těžební unie

tel.: +420 724 517 293

ředitelka Těžební unie

Mgr. Milena Šandová

e-mail: sandova@tezebni-unie.cz

tel.: +420 602 765 668

Klíčová slova ČR-energie-ekologie-hospodářství-vláda-těžba-Těžební unie

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.