Češi pokračují v předávání know-how v oblasti odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku

Praha 21. srpna (PROTEXT)

Projekt realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Mongolskem s názvem "Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží" již od února 2016 předává specifické zkušenosti českých expertů v oblasti odstraňování ekologických zátěží způsobených činností člověka. Hlavním partnerem na mongolské straně je Ministerstvo životního prostředí, zeleného rozvoje a turismu.

Projekt je realizován v letech 2013-2017, přičemž byl rozdělen do dvou fází. V rámci první fáze (2013-2015) proběhl především sběr dat, vytvoření metodik a manuálů a elektronické databáze v GIS. Na základě získaných dat byla v únoru 2016 zahájena realizace 2. fáze projektu (2016-2017) zaměřené na průzkum vybraných lokalit a vzorové sanační aktivity, které představí vhodné sanační opatření pro běžné typy kontaminovaných lokalit vyskytujících se v Mongolsku.

V loňském roce byly na lokalitách Nalaikh, Bulgan a Zuunbayan realizovány průzkumné práce, byly zpracovány rizikové analýzy a byla navržena nápravná opatření.

V září 2016 proběhlo školení průzkumných prací sestávající z teoretické a praktické části. Celkově se školení zúčastnilo více než 70 osob. Mezi účastníky byli relevantní zástupci státní správy a odborné inspekce ze všech aimagů Mongolska.

Pro lokality Bulgan a Nalaikh byly zpracovány vzorové sanační projekty. V září t.r. proběhne školení sanačních technologií a závěrečný workshop pro dotčené zástupce státní správy i inspektory životního prostředí. Kromě teoretické části bude součástí školení i praktická část, v rámci které proběhnou demonstrativní sanační zásahy na lokalitách Bulgan a Nalaikh.

Realizátorem projektu je společnost DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti a v Mongolsku již delší dobu rozvíjí své aktivity.

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci České republiky s Mongolskem v oblasti rozvojových projektů. Sektorové téma obecná ochrana životního prostředí je jednou z prioritních oblastí podpory ze strany České republiky.

Kontakt:

Hana Čermáková, e-mail: cermakova@dekonta.cz

Klíčová slova ČR-Mongolsko-ekologie-firmy-DEKONTA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.