66% lidí v ČR je pro podporu prodejen v malých obcích

Praha 17. srpna (PROTEXT)

Výzkumná agentura Ipsos provedla výzkum, ve kterém se dotazovala, zda lidé v České republice souhlasí s tím, že pro zachování prodeje potravin či smíšeného zboží v malých obcích do 500 obyvatel, by měly být ztrátové prodejny finančně podporované ze strany státu. 66 % souhlasí a pouze 26 % je proti.

Výzkum byl realizován na vzorku 525 obyvatel České republiky ve věku 18-65 let. Proti podpoře prodejen se vyjádřili zejména lidé s vyššími příjmy, naopak nejvíce podporu vyjadřují lidé z menších obcí do 1000 obyvatel a lidé z Čech. Skupina COOP společně s dalšími tradičními tuzemskými obchodníky i v rámci Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) dlouhodobě upozorňuje na špatnou situaci malých prodejen na venkově. Stále zanedbávaná oblast maloobchodu v kombinaci s rychle rostoucími platy vede k situaci, kdy musejí být pro ztrátovost zavírány malé prodejny v regionech. I když si lidé mohou za vyšší platy dovolit více nakupovat, při zvýšení platů zaměstnanců prodejen se zvyšuje ztrátovost i malých prodejen v regionech, a ty jsou tak po stovkách zavírány. "Až 1/3 prodejen COOP z celkových 2700 prodejen COOP po celé České republice je ztrátová. Nemůžeme ovšem ztrátové prodejny neustále dotovat z našich prostředků. Největší problém zavření prodejen přinese samotným obcím. Podobná situace je u všech maloobchodníků. Navíc zavřením ztrátových prodejen nám sice klesne celkový obrat, ale paradoxně stoupne zisk. V naší republice tak zůstane tisíce obcí bez obchodu a možnosti zakoupit potraviny," říká Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP). Doplácejí na to především mladé rodiny, starší lidé a ti, kteří nemohou auty dojet do větších měst

Stát musí stanovit priority a rozhodnout, zda je zajištění služeb na venkově, i těch obchodních, potřebné, či nikoliv. Pokud totiž prodejny zaniknou, přidají se k vylidňování vesnického prostoru společně s hospodami, poštami, a tím i společenským životem. COOP tak podporuje aktivity AČTO, aby se stát zabýval systematicky obchodní obslužností venkova a zavedl systém podpory obcím, které budou moci podpořit prodejnu na svém území.

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) sdružuje 47 spotřebních družstev, která provozují dohromady téměř 2.700 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 350.000 m2 a zaměstnávají na 13.500 lidí. V roce 2016 vykázala česká a moravská spotřební družstva obrat v hodnotě přes 27 mld. Kč. Počet členů družstev je cca 130 000.

Členská družstva vystupují pod společnou značkou COOP, která je tak největší sítí prodejen potravin v České republice. Více než 400 prodejen potravin je začleněno do maloobchodních řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO a COOP DISKONT. Kromě obchodní činnosti provozuje SČMSD také 9 středních odborných škol, manažerský institut,nebo půjčovnu automobilů pod značkou Europcar a mobilního virtuálního operátora COOP Mobil.

Informace o výzkumu:

Průzkum realizovala agentura Ipsos metodou online dotazování a dotázáno bylo celkem 525 respondentů ve věku 18-65 let, a to v reprezentativní struktuře vzorku. Sběr dat proběhl koncem června 2017.

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 88 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Více na www.ipsos.cz

Kontakt pro média:

Lukáš Němčík - lukas.nemcik@coop.cz

Mobil: +420 603 588 330

http://www.skupina.coop/170-let-coop

Klíčová slova ČR-trh-služby-firmy-COOP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Potraviny, gastronomie
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.