Akce Silver Axe zabavila 122 tun ilegálních pesticidů

Světlík (Českokrumlovsko) 19. července (PROTEXT)

V součinnosti Europolu a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) proběhla pod názvem Silver Axe II úspěšná akce, během níž se kompetentním orgánům v 16 členských zemích EU podařilo zajistit 122 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin neboli pesticidů. Akce byla rozšířeným pokračováním Silver Axe I, která ve spolupráci sedmi členských zemí EU proběhla v roce 2015.

Tato mezinárodní operace, během níž zkontrolovaly kompetentní orgány více než 940 zásilek přípravků na ochranu rostlin, proběhla v hlavních námořních přístavech, letištích a suchozemských hranicích Belgie, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Polska, Rumunska, Švédska, Slovenské republiky, Slovinska, Španělska, Velké Británie a Nizozemska. Tato opakující se iniciativa je zaměřena na rostoucí hrozbu výroby nepovolených přípravků na ochranu rostlin, dovoz a jejich prodej na území EU, dále na porušování práv duševního vlastnictví jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva.

Velmi důležitá pro úspěch akce byla také spolupráce se soukromým sektorem a dalšími evropskými a mezinárodními orgány jako např.

CropLife International, European Crop Protection Association (ECPA, Evropská asociace pro ochranu rostlin), Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE) a FAO.

"Tato operace opět demonstruje, že usilovná koordinovaná práce představuje klíčový prvek pro úspěšný zásah proti kriminálním činům těch, kteří v honbě za snadno získanými penězi ohrožují zdraví a bezpečnost našich občanů. Europol bude i nadále podporovat spolupráci donucovacích orgánů činných v trestním řízení se zástupci průmyslu zabývajícího se ochranou rostlin. Přispění Europolu založené na výměně informací a zpracování dat nepochybně v budoucnu usnadní další akce tohoto druhu," uvedl Wil van Gemert, zástupce výkonného ředitele pro operace Europolu.

Kontakt:

Eliška Princová, tel: 604 204 254, e-mail: ccpa@ccpa.cz

Zdroj:

http://www.ccpa.cz/index.php/aktuality/22-122-tun-ilegalnich-pripravku-na-ochranu-rostlin-zabaveno-behem-operace-silver-axe-ii

Klíčová slova ČR-EU-zemědělství-ekologie-chemie-kriminalita-Česká asociace ochrany rostlin

Oblast
Jihočeský (cb)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Politika, veřejná správa a soudy
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.